* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2004 г.Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"

Национална инициатива за овластяване на жени с различен етнически произход
www.gerdan.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът разработва и предоставя механизми за самопредставяне сред жени с различен малцинствен произход от четири пилотни региона в България, като развива техните практически умения и знания и им осигурява по-добър достъп до процеса на взимане на решения на местно и национално ниво. В рамките на проекта партнират четири местни групи за застъпничество, национална женска мрежа от обучени представители на целевата група и експерти от местни и национални НПО и власти, които създават механизми за придобиване на умения, стимулиране на гражданското участие в процеса на формиране на политики за жените с малцинствен прозиход.

 

Проектът бе осъществен от Институт за подпомагане на интеграцията в партньорство с Център за изследвания и политики за жените и даде възможност да се съберат заедно жени от различен етнически произход, социален статус, ниво на образование и професии в Крумовград, Брезница, Лом и Разград.

 

Партньорите работиха в близко сътрудничество с неправителствените организации в четирите пилотни региона (Център на НПО – Разград, Фондация “Рома” – Лом и Бизнес инкубатор – Гоце Делчев), както и с местните и регионални власти при разработването на стратегии и механизми за подобряване на участието на жени от малцинствен произход в процесите на вземане на решение.

 

По проекта бе създаден уебсайт www.gerdan.org, който представя четирите региона, жените в тях и начина им на живот, както и резултатите от проекта. Екипът на проекта искаше да даде възможност да се чуе гласът на жените и самите те да представят сами своите региони, общности и проблеми.

 

Проектът приключи с национална конференция Национална инициатива за овластвяване на жени с различен етнически произход”, която се проведе в хотел “Принцес”, София на 29-30 юли 2004 г. на нея се събраха всички участници в проекта, експерти, представители на НПО и държавни институции, национални медии и др. Целта на срещата бе да се сподели с широката общественост придобитият по проекта опит, както и да се представи дневният ред на жените от тези четири различни етнически региона, който бе представен в разработената и приета от участниците Харта.

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2004 г.
Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА