* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАгенция за мониторинг на равнопоставеността на половетеРавни възможности на жените и мъжетеНационална програма за мониторинг на равните възможности на жените и мъжете

Национална програма за мониторинг на равните възможности на жените и мъжете
За програмата

Програма “Равни възможности за жените и мъжете в процеса на присъединяване към Европейския съюз” е съвместна инициатива на Фондация “Отворено общество” – Румъния, и Мрежовата женска програма на Институт “Отворено общество”. Тя е част от проекта на Институт “Отворено общество” за мониторинг на напредъка на страните кандидатки за членство в Европейския съюз в процеса на присъединяване и в усилията им да покрият политическите критерии от Копенхаген, и по-специално критериите, отнасящи се до независимостта на съдебната власт, правата на малцинствата и борбата с корупцията. Тъй като от страните кандидатки се очаква да приемат и приложат на практика правните стандарти на Европейския съюз за гарантиране на равни възможности за жените и мъжете, Фондация “Отворено общество” – Румъния, и Мрежовата женска програма на Институт на Институт “Отворено общество” разработиха отделна програма за оценка на състоянието на страните кандидатки от гледна точка на равното третиране на жените и мъжете.

 

Оценка на възможностите на жените и мъжете де юре и де факто бе направена в седем страни кандидатки за членство в Европейския съюз: България, Естония, Литва, Полша, Румъния, Чехия и Унгария. Правните норми, институциите и практиката в тези страни бяха анализирани от гледна точка на Директивите на Европейския съюз в областта на равното третиране на жените и мъжете. През 2002 г. бе публикуван първият доклад “Мониторинг на процеса на присъединяване към ЕС: Равни възможности за жените и мъжете”. Повече за доклада, 2002 г.

 

За повече информация относно първата фаза на Програма “Равни възможности за жените и мъжете” можете да посетите интернет страницата: www.eonet.ro

 

Като част от Мрежовата женска програма на Институт “Отворено общество”, Център за изследвания и политики за жените продължава своето участие във втора фаза на Програма “Мониторинг на процеса на присъединяване към Европейския съюз: Равни възможности за жените и мъжете” и изготви Мониторинговия доклад за България за 2005 г. - "Равни възможности за жените и мъжете: Мониторинг на законодателството и практиката в новите страни-членки и кандидат-членките на ЕС”. Повече за доклада, 2005 г.

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Равни възможности на жените и мъжете
Национална програма за мониторинг на равните възможности на жените и мъжете
Съдържание
За програмата
Мониторинг на процеса на присъединяване към ЕС, 2002 г.
Мониторинг на законодателството и практиката в новите страни-членки и кандидат-членките на ЕС, 2005 г.
Още по темата:
На фокус - 2005 г.
Полът ти има значение!

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА