* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаИнтегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси

Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming)
Съдържание на понятието

В най-общ смисъл, всеобщото прилагане на една политика включва идеите, отношенията или дейностите, характерни за нормалното общество. Интегрираният подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming) е етап, на който тези идеи, отношения или дейности включват обичайно въпросите на равнопоставеността на половете и стават неразделна част от общото мислене.

 

За вземащите решения включването на въпросите на равнопоставеността на половете в стратегиите означава да се отчитат последиците от тях спрямо различните групи жени и мъже като обичайна дейност, както и да се решават всякакви проблеми, които се появяват в хода на прилагане на стратегията. Това означава да се вземат предвид комплексните връзки между жените и мъжете, да се разбират различните обстоятелства, при които те действат, и да се анализират различията и тяхното разнообразие.

 

Интегрираният подход се отличава от предходните подходи към равните възможности, насочени предимно към прилагането на конкретни мерки в полза на жените. Те са важни, но не могат да премахнат структурните неравенства при организирането на професионалния и семейния живот, които налагат ограничения върху участието на много жени на пазара на труда и в обществения живот.

 

Важно е да не се забравя и това, че интегрираният подход за равно третиране на жените и мъжете е в допълнение към политиките за равнопоставеност на половете и че двете са взаимнозависими. Докато политиките за равнопоставеност на половете са създадени специално за решаване на проблем, възникнал в резултат от дискриминация по пол или от нарушено равновесие в исторически аспект (например, антидискриминационно законодателство – във връзка с дискриминация по пол, междурасови отношения и равно заплащане), интегрираният подход за равно третиране е систематична стратегия за включване на равнопоставеността на половете във фокуса на вниманието като постоянна цел в обществените политики.

 

 

   Тази страница е разработена по проект “ Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Канадската агенция за международно развитие по програма за подкрепа на държавното управление.

 Изразените мнения са на Център за изследвания и политики за жените и не отразяват официалната позиция на Канадската агенция за международно развитие


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Библиотека
Българско законодателство
Стратегически и програмни документи
• Национални планове по равнопоставеността
• Стратегии и програми
• Правителствени доклади
Актове на изпълнителната власт
• Постановления и решения
Законодателство на Европейския съюз
• Първично законодателство
• Вторично законодателство
• Практика на Съда на ЕО
• Доклади и изследвания
• Законодателство и практики в страните-членки
Международни инструменти по правата на човека
• В системата на ООН
• Документи на Съвета на Европа
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Издания на ЦИПЖ
• Изследвания и проучвания на ЦИПЖ
• Други издания на ЦИПЖ
• Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
• Издания, финансирани от ЦИПЖ
Статии, студии, публикации
• Автори от ЦИПЖ
• Други автори
Становища и призиви
История на женското движение
Речник
Библиотека за ученика
Информация за конкурси
Съдържание
Добре дошли на страницата
Съдържание на понятието
Още по темата:
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете"
Основни дейности
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming)
Дефиниции
Методи
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Национална конференция и Международна експертна среща по равнопоставеност на половете

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА