* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
Начало В България

Законодателство и политики по равнопоставеността на половете

Развитието на политиките и институционалните механизми на равнопоставеността между половете е изискване за приемането на България в Европейския съюз. Тези политики, както и мерките, предприети от правителството за изпълнение на ангажиментите по Глава 13 от преговорите за прием на страната ни в ЕС, са застъпени в Първия национален доклад за Изпълнението на целите за развитие през хилядолетието (Цели за развитие през хилядолетието, 2003). Те могат да бъдат базирани върху:

  • Насърчаване на политическата и обществена чувствителност по въпросите на равнопоставеността между половете.
  • Изграждане на органи на изпълнителната власт, които да отговарят за въпросите на равнопоставеността между половете.
  • Изследване на показателите за равнопоставеността между жените и мъжете, осигуряване на необходимата информация относно разработването и изпълнението на приложими политики за равнопоставеност между половете.

Въпреки, че е декларирана политическа воля за формулиране на ясна национална политика по равнопоставеност на половете и приемане на съответно законодателство, процесът все още е  в застой. Законодателният процес в областта на защитата от дискриминация напредна значително в процеса на хармонизиране на националното законодателство с първичното и вторично право на ЕС. Все още, обаче не е прието специално законодателство за равнопоставеност между половете.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА