* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоЕ-училищеЗа ученициV - VІІ клас

Факти и цифри
Образование

По-долу са представени някои данни за жените и мъжете студенти в ЕС 27 по предметни области, взети от Евростат - статистическото бюро на Европейската общност:

"През 2005 г. 81% от студентите в ЕС 27, които се обучават по специалността „социални услуги" са жени. Други специалности, в които студентите жени преобладават са „образователни науки" (77%), „педагогика" (75%), „здравеопазване" (75%). Хуманитарните науки (68%) и изкуствата (66%), журналистиката и връзки с обществеността (64%) също са предпочитани от жените.

От друга страна, 36.9% от студентите в областта на природните и точните науки, математиката и информатика в 27-те страни членки на ЕС са били жени през 2005 г., докато в инженерните специалности и тези, свързани с производството и строителството са били само 24.3 %. Други специалности, в които има по-малко жени са „информатика" (20%), „транспортни услуги" (20%) и „инженерни науки, промишлено производство и строителство" (24%)." (Източник: Eurostat)


"Неравенствата между половете, свързани със степента на образование, са намалени и дори през последните 30 години в целия Европейски съюз се наблюдава обратната тенденция - като цяло жените изпреварват мъжете по отношение на получената квалификация. В резултата на това, образователните политики на ЕС все повече са насочени към насърчаване на определени предметни области, където процентът на жените сред студентите остава сравнително нисък (например природни и точни науки, математика и информатика или инженерни науки, промишлено производство и строителство)." (Източник: Europe in figures - Eurostat yearbook 2006-07, стр. 92-93)

Къде е България?

През 2005 г. в България завършващите висше образование жени са били малко повече от мъжете - 52,1%. За сравнение - през 1998 г. тази цифра е била 60,9%.

В дисциплини като природни и точни науки, математика и информатика жените са 48,9% през 2005 г. (58,4% през 1998 г.), докато жените, изучаващи инженерни науки, промишлено производство и строителство са 32 % (39.6% през 1998). (Източник: Eurostat) 
 

 

 


 
  Назад Горе За печат
За ученици
V - VІІ клас
Съдържание
Образование
Жените във властта
Някои исторически факти за нашите баби и прабаби
Още по темата:
V - VІІ клас
Модул за V - VІІ клас
Урок 1
Урок 2
Урок 3
Урок 4
Урок 5

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА