* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоЕ-училищеЗа учители

Преглед на курса по равнопоставеност на половете за V - VІІ клас

Настоящата програма е насочена към ученици на възраст между 11 и 13 години. Целта й е по достъпен начин да въведе темата за равнопоставеност на половете като елемент в учебното съдържание по гражданско образование. Тя е подходяща да се използва както в часовете в културнообразователната област "Обществени науки и гражданско образование" в рамките на СИП, така и като дискусионна тема в часовете на класа. Програмата може да се води както от учители, така и от обучени в рамките на специален курс доброволци към Центъра за изследвания и политики за жените. Ако програмата се води от доброволец, учителят също участва активно във всички занятия.

Програмата включва 5 урока. Времето, необходимо за провеждането на дейностите в урока е 45 минути. Материалите за работа в клас съдържат ръководство за учителя и работни листи за учениците за всеки един от петте урока. Подходът на преподаване се основава на дискусионни и интерактивни форми за работа в клас. Всички материали са достъпни в pdf формат на http://www.cwsp.bg/ в рубриката „Е-училище".

Програмата включва следните теми:

 
1. Кой ще спаси света?

В урока се разглеждат стереотипните представи за ролите и качествата на мъжете и жените чрез образите на супергероите в анимационните филми. 

                                                          

2. Мама и/или татко?

В урока се разглежда резделението на задълженията в семейството и ролите как неговите членове съчетават работа и семеен живот.

                                                                 

3. Кай какво работи?

 Този урок е насочен към пазара на труда и възможностите за професионална квалификация и реализация на жените и мъжете.

                                                                

4. Какво се крие зад думите?

 Урокът онагледява начините, по които езикът отразява нагласите и стереотипите към качествата на мъжете и жените.

                                                               

5. Какво са правата на човека?

 Този урок разглежда човешките права и задължения в контекста на основните международни инструменти и поставя акцент върху правата на жените.

Освен за работата в клас, програмата може да се използва от учениците самостоятелно онлайн на http://www.cwsp.bg/. Тук учениците могат да намерят в по-разширен вид темите, които са поднесени в диалогична форма на достъпен за учениците език. Уроците съдържат интерактивни упражнения и основният текст е свързан с речника с термини и допълнителните материали по темата в рубриките "Знаете ли, че..." към всеки урок, "Факти и цифри", "Библиотека за ученика". Рубриката „Е-училище" съдържа също така материали за учителя и родителя и полезни връзки към други уебсайтове.

Центърът за изследвания и политики за жените очаква вашите оценки, препоръки и идеи, за да подобри още повече качеството на програмата

Цели на програмата  

Да допълни учебната програма в културнообразователната област "Обществени науки и гражданско образование" с понятия и умения, свързани с човешките права и равнопоставеността на половете.

 • Да помогне на учениците да изградят чувствителност към равнопоставеността на половете в ежедневните взаимоотношения.
 • Да разшири познанията на учениците за човешките права и женските човешки права в частност.
 • Да разшири разбирането на учениците за необходимостта от равнопоставеност в живота.          

Материалите за работа в клас включват ръководство за учители и доброволци. Ръководството е разработено така, че да сведе времето ви за предварителна подготовка до минимум. В ръководството ще намерите описание на всеки урок, което съдържа:

 • Преглед на урока.
 • Цели във връзка със знанията и уменията, които учениците ще придобият.
 • Подготовка на урока с полезни съвети.
 • Понятия и умения, които са  необходими за всяка дейност.
 • Време за всеки урок - около 45 минути.
 • Материали, необходими за урока.
 • Презентация с предложения и насоки за провеждането на урока и препоръчителното време.
 • Обобщение и преговор на целите и задачите на урока.
 • План на урока с основните стъпки.

 В ръководството са посочени всички материали, които ще са ви необходими за успешното провеждане на програмата, които могат да се намерят в pdf формат на http://www.cwsp.bg/ в рубриката „Е-училище". В приложение са включени работните листи за учениците за всеки един от петте урока.

Пожелаваме ви успешна работа!

 

       

 

Модулът по равнопоставеност на половете за ученици е разработен по проект „Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота", финансиран от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа в рамките на Европейската младежка кампания за разнообразие, човешки права и активно участие „Всички различни, всички равни", дирекция „Култура и образование" на Столична община и собствени средства на Центъра за изследвания и политики за жените.

   

 


 
  Назад Горе За печат
Е-училище
За ученици
• V - VІІ клас
За учители
За родители

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА