* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАгенция за мониторинг на равнопоставеността на половетеРавнопоставеност на половете на пазара на трудаИзследвания и проучванияСтудия “Концептуална рамка за равнопоставеност на жените в България” (2004)

Концептуална рамка за равнопоставеност на жените в България

Поредица: Агенция за мониторинг на равнопоставеността на половете

Автори: ст.н.с., д-р по икономика Капка Стоянова, ст.н.с., д-р по икономика Алла Кирова

Издател: Център за изследвания и политики за жените, 2004

Страници: 48

Студията е част от научноприложно изследване на тема “Социално-икономическа инфраструктура и гаранции за равнопоставеност на жените в България” и е фокусирана върху изясняването на концептуалната рамка за равнопоставеност на жените в контекста на поетите през 2003 г. ангажименти от държавата в Българските цели на хилядолетието, а именно: премахване на диспропорцията между доходите на мъжете и жените и осигуряване на участието на жените в управлението.

 

За реализирането на адаптираните за България конкретни цели – едно от задължителните изисквания за присъединяване към ЕС – е необходимо разработването и прилагането на подходящи политики и механизми, основани на стимулирането на политическа чувствителност към равнопоставеността на половете, изграждането на съответни институции, проследяването на показателите за равното третиране на мъжете и жените и оценката на постигнатото равнище на равнопоставеност на половете.

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Изследвания и проучвания
Изследване "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете" (2007)
Доклад “Равни възможности за жените и мъжете" (2005)
Изследване “Социално-икономическа инфраструктура и гаранции за равнопоставеност на жените в България (2004)
Изследване “Жените и мъжете в пенсионната система в България” (2004)
Изследване “Българските работодатели и жените в труда” (2004)
Студия “Концептуална рамка за равнопоставеност на жените в България” (2004)

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА