* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2008 г.Сътрудничество за развитие и социален пол

Сътрудничество за развитие и социален пол
(ЦИПЖ)

Проектът се изпълнява съвместно с организациите членки на Международната мрежа за политики по равнопоставеност на половете (International gender Policy Network) от Централна, Източна и Югоизточна Европа, Кавказ и Централна Азия и се финансира от Институт „Отворено общество" (Цуг) и Presidency Fund.

Целта на проекта е проучване на състоянието на равнопоставенсотта и овластяването на жените в сътрудничеството за развитие, осъществявано в страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа, Кавказките страни и страните от централна Азия.

Дейности по проекта, изпълнявани от ЦИПЖ:

1. Изготвяне на кратък обзор на състоянието на сътрудничество за развитие в България и препоръки за включване на перспективата пол в нея (Advocacy Card );

2. Сътрудничество при изготвяне на общия доклад  на IGPN за региона, който обхваща в резюме наблюденията на представителите на мрежата - страни донори и страни рецепиенти на помощта за развитие, с оглед включване на аспектите на пола както в общата политика на ЕС в помощ за развитие, така и обхващането на проблематиката на пола по отношение на двустранното сътрудничество на страните донори и страните рецепиенти и при изготвянето на препоръките към него: IGPN Regional Advocacy Card ;

3. Организиране на дискусионна кръгла маса на 16 декември 2008 г. „Равенството между половете и насърчаването на жените в политиките и помощта за развитие", на която бяха представени резултатите от проекта, както и вижданията на Министерството на труда и социалната политика и на Министерството на външните работи, които имат отношение към дискутираната проблематика. В кръглата маса участваха представители на 14 организации от неправителствения сектор -членки  на Българската платформа за развитие и организации, занимаващи се с темата равнопоставеност на половете и права на жените, както и всички заинтересовани от българската помощ за развитие. г-жа Люба Захариева, главен експерт в Министерство на външните работи представи презентация на тема: "Равнопоставеност на половете в българската политика на развитие" .


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2008 г.
Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
Сътрудничество за развитие и социален пол

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА