* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиНастоящи проекти

Проект CARVE - Компаниите срещу насилието, основано на пола
(ЦИПЖ)
За проекта

 

 

Защо бизнесът е засегнат и трябва да участва?

 

Насилието, основано на пола (в голямата си част насилие над жени), е социален проблем, който засяга цялото общество. Бизнесът не прави изключение, защото насилието засяга професионалния живот, производителността на труда и сигурността на работното място на пострадалите жени.

 

Жените, които работят, прекарват почти целия си ден на работното място. Много често, когато са жертви на насилие , те намират именно там най-добра, а понякога и единствена подкрепа и помощ.

 

Ето защо бизнесът има нужда от повече информация и повече знания за проблема и от ефективни инструменти да се справя с него. 

 

 

CARVE  е първият европейски проект, който обръща внимание на темата за участието на бизнеса в усилията за предотвратяване на  насилието, основано на пола, което се случва извън работното място.

Въпреки сериозните последствия върху професионалния живот както на пострадалите, така и на извършителите, компаниите все още не са подготвени за реакция и имат нужда от повече ресурси, за да се справят с проблема.

 

Проектът има за цел да проучи ангажираността и възможностите за отговор от страна на бизнеса в случаите на насилие, основано на пола, засягащо служителки извън работното им място, и да предложи Европейски наръчник с добри практики

 

 

Етапите на проекта са:

  • Идентифициране на добри практики чрез интервюта в компании, бизнес асоциации, НПО и социални партньори в страните партньори по проекта;
  • Изготвяне на национални доклади и описание на добрите практики;
  • Провеждане на дискусионни форуми в страните партньори по проекта, където ще бъдат споделени и обсъдени изводите от националните доклади и добрите практики;
  • Подготовка и разпространение на Европейски наръчник с добри практики;
  • Провеждане на международен семинар в Брюксел през 2016 година.

 

Повече информация за проекта можете да намерите на официалния му уебсайт: http://carve-daphne.eu/

 

 

    

Проект JUST 2013/DAP/AG/5559  "Компании срещу насилието, основано на пола" (Companies against gender violence - CARVE), се осъществява с финансовата подкрепа на Програма ДАФНЕ III на Европейския съюз.


 

  
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Партньори
Национален дискусионен форум
Национално проучване: Компаниите срещу насилието, основано на пола
Видео
Наръчник с добри практики за бизнеса

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА