* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2016 г.

Проект CARVE - Компаниите срещу насилието, основано на пола
(ЦИПЖ)
За проекта

 

 

Защо бизнесът е засегнат и трябва да участва?

 

Насилието, основано на пола (в голямата си част насилие над жени), е социален проблем, който засяга цялото общество. Бизнесът не прави изключение, защото насилието засяга професионалния живот, производителността на труда и сигурността на работното място на пострадалите жени.

 

Жените, които работят, прекарват почти целия си ден на работното място. Много често, когато са жертви на насилие , те намират именно там най-добра, а понякога и единствена подкрепа и помощ.

 

Ето защо бизнесът има нужда от повече информация и повече знания за проблема и от ефективни инструменти да се справя с него. 

 

 

CARVE  е първият европейски проект, който обръща внимание на темата за участието на бизнеса в усилията за предотвратяване на  насилието, основано на пола, което се случва извън работното място.

Въпреки сериозните последствия върху професионалния живот както на пострадалите, така и на извършителите, компаниите все още не са подготвени за реакция и имат нужда от повече ресурси, за да се справят с проблема.

 

Проектът има за цел да проучи ангажираността и възможностите за отговор от страна на бизнеса в случаите на насилие, основано на пола, засягащо служителки извън работното им място, и да предложи Европейски наръчник с добри практики

 

 

Етапите на проекта са:

  • Идентифициране на добри практики чрез интервюта в компании, бизнес асоциации, НПО и социални партньори в страните партньори по проекта;
  • Изготвяне на национални доклади и описание на добрите практики;
  • Провеждане на дискусионни форуми в страните партньори по проекта, където ще бъдат споделени и обсъдени изводите от националните доклади и добрите практики;
  • Подготовка и разпространение на Европейски наръчник с добри практики;
  • Провеждане на международен семинар в Брюксел през 2016 година.

 

Повече информация за проекта можете да намерите на официалния му уебсайт: http://carve-daphne.eu/

 

 

    

Проект JUST 2013/DAP/AG/5559  "Компании срещу насилието, основано на пола" (Companies against gender violence - CARVE), се осъществява с финансовата подкрепа на Програма ДАФНЕ III на Европейския съюз.


 

 



 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Партньори
Национален дискусионен форум
Национално проучване: Компаниите срещу насилието, основано на пола
Видео
Наръчник с добри практики за бизнеса

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА