* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2009 г.Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.

Семинар "Зависимите членове на семействата в ЕС:чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?"
(ЦИПЖ)
Европейска харта на предоставящите грижи в семейството

Хартата е в изпълнение на проекта „Да помогнем на онези, които предоставят грижа в семейството", осъществен от някои от организациите членки на Работната група за хората с увреждания на Европейската конфедерация на семейните организации през 2005-2006 г. Тя получи пълната подкрепа на Административния съвет на Конфедерацията на семейните организации в Европейския съюз на 16 март 2009 г.

Хартата е изготвена като инструмент за препоръка, който се предлага на разнообразни организации, представляващи хората с увреждания и/или комплексна зависимост и техните семейства в Европейския съюз, както и на институциите на Европейския съюз.

Тя е принос към съвместяването на семейния и професионалния живот като дава възможност за информиран избор на лицето, което полага грижи, съгласно целите на Лисабонската стратегия (2000 г.).

Предлаганата харта има за цел не само да признае правата на полагащите грижа в семейството, но също така да насочи вниманието на обществото върху онези, които предоставят съответната помощ, често за сметка на собствения си личен, семеен и/или професионален живот.

Европейска харта на предоставящите грижи в семейството


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2009 г.
Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
Проект Roots
Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Съдържание
Цел
Програма
Доклади и презентации
Европейска харта на предоставящите грижи в семейството

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА