* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2005 г.Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"

Национална конференция и Международна експертна среща по равнопоставеност на половете
8-9 юли 2005 г., София

Националната конференция по равнопоставеност на половете е заключителното събитие за  популяризиране на резултатите от проекта „Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми”*, финансиран от Канадската агенция за международно развитие.

 

Конференцията  имаше за цел да лобира на всички нива на управлението за подобряване на законодателната база и за задължително прилагане на политиката на равнопоставеност между половете на всички равнища и във всички области на политическия, икономическия и обществения живот като задължително условие по пътя на присъединяване към ЕС. Основен фокус бе поставен върху насърчаване на сътрудничеството между различните институции и организации и подкрепата на изградените неформални мрежи при разработването и прилагането на механизмите за интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете. В нея взеха участие 92 участници, заемащи ръководни постове в местната власт, регионалните агенции за развитие, професионалните съюзи, неправителствените организации, медии и експерти от Румъния, Сърбия, Македония, Италия и Холандия. Конференцията бе официално открита от г-жа Татяна Кметова, изпълнителен директор на ЦИПЖ и ръководител на проекта. Приветствия от името на донора – Канадската агенция за международно развитие поднесоха г-н Пол Рош, политически съветник и координатор на отдела за техническо сътрудничество в посолството на Канада в Букурещ и София и г-жа Лигия Маринкуш, ръководител проекти.  От българска страна участниците поздравиха г-жа Лили Абаджиева, началник сектор „Равни възможности за жените и мъжете” и г-н Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, както и лидери на партньорските организации по проекта г-н Константин Тренчев, президент на Конфедерация на труда „Подкрепа”, г-жа Маргарита Петкова, кмет на община Ихтиман (НСОРБ) и г-н Александър Тонков, член на УС на БАРДА,.

 

В дневния ред на конференцията бе включено подробно представяне на проекта на ЦИПЖ, приносът на партньорите и резултатите от него. Централно място бе отделено на постиженията на общоприложимата политика в страните на ЕС и в България. Особен интерес предизвикаха презентациите на гостите от Румъния, Италия и Холандия, които споделиха своя опит в областта.

 

В края на срещата партньорските организации представиха идеи за прилагане на политиката, възникнали в резултат на съвместната работа на партньорите в обученията, осъществени в рамките на проекта. Съюзът на жените към КТ „Подкрепа” излезе с предложението да се организира национална кампания за подкрепа ратификацията на Конвенция 156 на Международната организация на труда, отнасяща се до работещи със семейни задължения. БАРДА представи практическа разработка за попълване на логическа рамка на проект с индикатори за оценка на равнопоставеността на половете, а НСОРБ споделиха постигнатото от местните власти.

 

В Международната експертна среща на 9 юли взеха участие експерти – партньори и специалисти в областта на прилагане на интегрирания подход от Румъния, Сърбия, Македония, Иналия и Холандия. Целта на срещата бе създаването на модели за участие на различни равнища и представяне на добри практики и идеи за бъдещо развитие и прилагане на подхода, както и популяризирането на успешни модели и добри практики на организациите от другите страни. Участниците също така обсъдиха възможности за бъдещи съвместни инициативи.

 

Материалите от конференцията и експертната среща можете да намерите тук в pdf формат.

 

Виж още: снимки от конференцията и експертната среща

 

 

 

Тази страница е разработена по проект “ Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Канадската агенция за международно развитие по програма за подкрепа на държавното управление.

 

Изразените мнения са на Център за изследвания и политики за жените и не отразяват официалната позиция на Канадската агенция за международно развитие

*Работното заглавие на проекта е "Общоприложимата политика за равнопоставеност на половете в обществените политики и програми".


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2005 г.
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Съдържание
8-9 юли 2005 г., София
Програма на Националната конференция
Програма на Международната експретна среща
Още по темата:
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете"
Основни дейности
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming)
На фокус - 2006 г.
Народното събрание ратифицира Конвенция 156 на МОТ

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА