* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2005 г.Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"

Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете"
Партньори

Изграждането на устойчиви партньорства е от особено значение за изпълнението на проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми”*. Проектът бе осществен съвместно с Център за партньорство и равенство, Букурещ, който допринесе за постигане максимална ефективност на дейностите по проекта чрез обмяната на опит и знания в областта на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете и обучението в неговите методи. За партньори от българска страна бяха поканени Комисията по участието на жените в местното самоуправление на Националното сдружение на общините в Република България, Съюза на жените към Конфедерация на труда “Подкрепа”, Българската асоциация на регионалните агенции за развитие. В обученията също така взеха участие и местни неправителствени организации. 

 

 

 

Центърът за партньорство и равенство, Букурещ е създаден през 2002 г. като неправителствена организация, ангажирана с интегрирането на равнопоставеността на половете в публичните политики като съставна част от демократизацията и създаването на отворено общество, което ще доведе за преосмисляне и подобряване на статуса на жените в Румъния. За постигането на тези цели Центърът защитава правата на жените по отношение на образование, недопускане на дискриминация и насилие спрямо тях, равни възможности, икономически, репродуктивни и сексуални права, както и включването на подхода за равно третиране в развитието и активното участие на жените в обществения живот. Основните дейности на Центъра включват провеждането на изследвания, предоставяне на обучения и провеждане на информационни кампании, свързани с равнопоставеността на половете в различни области на социалния и икономически живот на страната. Екипът на Центъра включва експерти по социални изследвания на пола, право, социология, психология и педагогика, политология, журналистика и връзки с обществеността.

Повече за Центъра за партньорство и равенство: www.cpe.ro

За контакти: info@cpe.ro 

 

 

Българската асоциация на агенции за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА) е неправителствена организация, обединяваща независими агенции за регионално развитие и бизнес центрове в България. Основана през 1997г. от
 7 агенции за регионално развитие в рамките на европейската програмата  “Професионално обучение и мерки за повишаване на заетостта”, тя в момента се състои от 21 членове – агенции във всички региони на България. Дейностите им са насочени предимно към развитието на регионалната икономика и сектора на малките и средни предприятия. Сред богатото разнообразие от проекти, които осъществява БАРДА, организацията също така е партньор в различни инициативи, насочени към равнопоставеността на половете в бизнеса и пазара на труда, като проектът STERE/O , финансиран от ЕК (2004–2006), насочен към равнопоставеността на половете в професионалния живот.

Повече за БАРДА: http://www.barda.bg

Координатор на проекта за БАРДА – Димитрина Тодорова, изпълнителен директор, barda@barda.info

 

 

Съюзът на жените на КТ “Подкрепа” е учреден на 26.05.1995 година от активистки на Конфедерацията и вече 10 години работи по проблеми на жените в структурите на КТ “Подкрепа” като повишава тяхната осведоменост за трудовите им права. Съюзът на жените е член на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет, както и на женските мрежи на Международната конфедерация на свободните профсъюзи
и Европейската конфедерация на профсъюзите. Към поделенията на КТ “Подкрепа” – националните федерации, националните синдикати и синдикалните регионални съюзи има изградени комитети на жените.

Повече за КТ „Подкрепа”: www.podkrepa.org 

Координатор на проекта за Съюза на жените към КТ „Подкрепа” – Мария Димитрова, президент на Съюза на жените, union_women@podkrepa.org  

 

 

Националното сдружение на общините в Република България
(НСОРБ) e създадено през 1996 г. от 94 общини, а от 1999 г. в него членуват всички 264 общини в България, с което то добива силата на единствената национално представителна организация на местните власти. НСОРБ представлява и защитава интересите на местните власти пред централната власт и пред международните организации, работи за развитието на силно и независимо местно самоуправление и подпомага общините в тяхната работа в полза на гражданите на България, като им осигурява информационни, правни, икономически и други услуги на своите членове. НСОРБ е член на световни и европейски организации на местните власти и региони и работи в партньорство с редица асоциации на местни власти в България и Европа.

 

Равнопоставеността на половете е също един от аспектите на работата на НСОРБ. Към Сдружението е изградена постоянна Комисия по участие на жените в местното самоуправление, която го представлява в  Националния съвет по равнопоставеността между жените и мъжете към Министерски съвет. Основните приоритети на Комисията включват обсъждане на промяна на законодателството за по-широко участие на жените в управлението като ключов фактор за развитие на гражданското общество, създаване на мрежа между представителки на парламента, кметици и председателки на Общински съвети, обмен на информация за добри практики на взаимодействие между жените от общини, неправителствени организации и бизнес структури и лобиране за по-широко участие на жените в управлението.

 

Повече за НСОРБ: www.nambr.org  

За контакти: namrb@namrb.org

 

 

   Тази страница е разработена по проект “ Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Канадската агенция за международно развитие по програма за подкрепа на държавното управление.

 Изразените мнения са на Център за изследвания и политики за жените и не отразяват официалната позиция на Канадската агенция за международно развитие

*Работното заглавие на проекта е "Общоприложимата политика за равнопоставеност на половете в обществените политики и програми".

                       

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2005 г.
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Съдържание
За проекта
Партньори
График на обученията и Националната конференция
Прессъобщения
Още по темата:
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Основни дейности
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming)
Дефиниции
Методи
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Национална конференция и Международна експертна среща по равнопоставеност на половете

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА