* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2005 г.Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"

Основни дейности
Проучване

В рамките на проекта* ЦИПЖ проведе социологическо проучване относно информираността и възможностите за прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming) сред представители на 4 целеви групи: общинска администрация и общински съвети, профсъюзни организации, агенции за регионално развитие и нестопански организации. Целта на иследването е да оцени степента на познаване и на проблематиката и интереса към нея, възможността за прилагане на интегрирания подход както и свързаните с това предимства. В тази връзка са изследвани перспективите за прило­жение на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете на три равнища – национално, регионално и организационно.

 

Резултатите показват наличие на безспорна необходимост от специфична информация и обучение във връзка с въпросите на интегрирания подход, декларирана от всички респонденти. Около половината от респондентите отчитат перспективата за превръщане на интегрирания подход във важно измерение на управленската политика и стратегия на национално ниво, 30% очакват  той да стане елемент на политиката на местните управленски органи, а над 55% са оптимисти по отношение на перспективите пред интегрирания подход на организационно ниво. 

 

Повече за резултатите от проучването: виж презентацията от Националната конференция. 

 

*Работното заглавие на проекта е "Общоприложимата политика за равнопоставеност на половете в обществените политики и програми".  

 

Тази страница е разработена по проект “Общоприложимата политика за равнопоставеност на половете в обществените политики и програми”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Канадската агенция за международно развитие по програма за подкрепа на държавното управление.

 Изразените мнения са на Център за изследвания и политики за жените и не отразяват официалната позиция на Канадската агенция за международно развитие

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2005 г.
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Съдържание
Проучване
Обучения
Още по темата:
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете"
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming)
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Национална конференция и Международна експертна среща по равнопоставеност на половете

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА