* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2005 г.Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"

Основни дейности
Обучения

През 2005 г. по проекта* бяха проведени четири 2-дневни обучения по интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в градовете Правец (17-18 март), Велико Търново (1-2 април), Стара Загора (21-22 април) и Варна (26-27 май), както и едно допълнително обучение в София (27-28 юни).

 

Обученията бяха осъществени съвместно с трите местни партньорски организации, като всяка от тях, освен с подбора на участници, се ангажира и с организацията на едно обучение. В петте семинара се включиха общо 81 обучаеми, от които 20 представители на Българската асоциация на регионалните агенции за развитие (БАРДА), 20 – на Съюза на жените към Конфедерация на труда „Подкрепа”, 16 – на Комисията по участие на жените в местното самоуправление на Националното сдружение на общините в Република България. В обученията взеха участие и 25 представители на местни неправителствени организации.

 

Целта на обучителната програма бе да се повиши осведомеността и познанията по въпросите на равнопоставеността на половете и интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете, като участниците от партньорските организации усвоят практическите инструменти за включване на перспективата на пола при разработването на своите политики, програми и проекти. Поради това обученията бяха фокусирани в еднаква степен както върху теорията, така и върху практиката на прилагане на интегрирания подход. Програмата бе разработена въз основа на наръчника, изготвен от румънския партньор – Център за партньорство за равенство, и адаптиран от експертите на ЦИПЖ, които също така подготвиха практически  упражнения, казуси и примери от българската действителност. Лектори на обученията бяха Победа Луканова, ст.н.с. от Икономическия институт на БАН и експерт на Клуб „Икономика-2000”, и експерти на ЦИПЖ – Татяна Кметова, Магданела Делинешева, Лилия Сазонова и Даря Иванова.

 

В края на всяко обучение участниците дадоха своята оценка и коментари. Основните препоръки са обучението да бъде целево за по-широк състав от представители на партньорските организации по разработените методика и материали с оглед повишаване на компетентността им по темата. Участниците смятат, че е необходимо провеждането на надграждащи и задълбочени в проблематиката семинари, както и привличането сред обучаемите на повече мъже. Също така те смятат, че е необходимо изработване на обучителни модули по проблематиката за работодатели.

 

За популяризиране на проекта и неговата тема бяха изготвяни прессъобщения преди всяко обучение, предназначени за националните информационни агенции, както и за печатните и електронни медии в съответния регион. В някои от градовете бяха дадени интервюта за повишаване осведомеността на местната общност по темата. Прессъобщенията, както и допълнителна информация за проекта редовно се публикуваше на интернет страницата на ЦИПЖ и на местните партньори. Проектът бе популяризиран също така и в електронния бюлетин, издаван от ЦИПЖ (виж брой 4).

 

Още за обученията: виж презентацията от Националната конференция 

*Работното заглавие на проекта е "Общоприложимата политика за равнопоставеност на половете в обществените политики и програми".

 

 

 

Тази страница е разработена по проект “Общоприложимата политика за равнопоставеност на половете в обществените политики и програми”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Канадската агенция за международно развитие по програма за подкрепа на държавното управление.

 Изразените мнения са на Център за изследвания и политики за жените и не отразяват официалната позиция на Канадската агенция за международно развитие

 

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2005 г.
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Съдържание
Проучване
Обучения
Още по темата:
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете"
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming)
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Национална конференция и Международна експертна среща по равнопоставеност на половете

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА