* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2005 г.Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"

Национална конференция и Международна експертна среща по равнопоставеност на половете
Програма на Националната конференция

8 юли 2005 г., София - зала на ЕЛЕКТРОИМПЕКС, ул. "Вашингтон" 17

 

08:30 – 9:00   Регистрация

 

09:00 – 10:00 Официално откриване

 • г-жа Татяна Кметова, изпълнителен директор на ЦИПЖ и ръководител на проектаг-н Пол Рош, политически съветник и координатор на отдела за техническо сътрудничество в посолството на Канада в Букурещ и София
 • г-жа Лигия Маринкуш, ръководител проекти на Канадската агенция за международно развитиег-н Константин Тренчев, президент на Конфедерация на труда „Подкрепа”
 • г-жа Лили Абаджиева, началник сектор „Равни възможности за жените и мъжете”, МТСПг-н Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет
 •  г-жа Маргарита Петкова, кмет на община Ихтиман
 • г-н Александър Тонков,  изпълнителен директор на АРР с Бизнес център за подпомагане на МСП, Пловдив

 

10:00 - 10:30  Панел 1 Проект: Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми” 

 •  Представяне на проекта и на партньорите – Магданела Делинешева, ЦИПЖ: Project_Delinesheva_bg.pdf (550.4 Kb
 • Представяне на социологическото изследване, проведено в рамките на проекта – Матилда Александрова: Survey_Alexandrova_bg.pdf (388.34 Kb)
 • Представяне на обученията – Победа Луканова: Trainings_Loukanova_bg.pdf (206.01 Kb)

 

10:30 – 11:00  Кафе пауза

 

11:00 – 12:30  Панел 2 Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете

 • Интегрираният подход за равно третиране на жените и мъжете в страните членки на ЕС (практики и постижения) – Татяна Кметова, ЦИПЖ: GM_Kmetova_bg.pdf (221.33 Kb)
 •  Прилагане в България
 • Цветанка Пискова – КТ „Подкрепа”, Казанлък: Podkrepa_Piskova_bg.pdf (164.13 Kb)
 • Румен Генов – АРИРИ, Кърджали: BARDA_Genov_bg.pdf (233.78 Kb)
 • Весела Димитрова – КТ „Подкрепа”

 

12:30 – 13:30    Обед

 

13:30 – 15:00    Панел 3 Представяне на добри практики от други страни

 • Кристина Вайлеану –  Център за партньорство за равенство, Румъния: PEC_Vaileanu_en..pdf (534.28 Kb)
 • Клаудио Лонго –  D&S Group, Италия: D_S_Luongo_en.pdf (393.88 Kb)
 • Анс Оудеянс и Марион Меестерс BMO, Холандия: BMO_Meesters_en.pdf (44.36 Kb)

 

15:00 – 15:30     Кафе пауза

 

15:30 – 16:30     Панел 4 Предложения на партньорите за прилагането на политиката в България 

 •  Мария Димитрова – Съюз на жените към  КТ „Подрепа”, София: Podkrepa_Dimitrova_bg.pdf (301.83 Kb)
 • Димитрина Тодорова – БАРДА, София: BARDA_Todorova_bg.pdf (466.5 Kb)
 • Себихан Мехмед –  кмет на община  Крумовград, председател на Постоянната комисия на жените в местните власти към НСОРБ: NAMRB_Mehmed_bg.pdf (644.48 Kb)
 • Дискусия по презентациите

 

16:30 – 17:00     Закриване

 

                                                    

 

Тази страница е разработена по проект “ Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Канадската агенция за международно развитие по програма за подкрепа на държавното управление.

 

Изразените мнения са на Център за изследвания и политики за жените и не отразяват официалната позиция на Канадската агенция за международно развитие

*Работното заглавие на проекта е "Общоприложимата политика за равнопоставеност на половете в обществените политики и програми".


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2005 г.
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Съдържание
8-9 юли 2005 г., София
Програма на Националната конференция
Програма на Международната експретна среща
Още по темата:
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете"
Основни дейности
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming)
На фокус - 2006 г.
Народното събрание ратифицира Конвенция 156 на МОТ

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА