* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаЗаконодателство на Европейския съюзЗаконодателство и практики в страните-членки

Органи по равнопоставеност на половете и съдебна практика по казуси за дискриминация по признак пол в Естония, Швеция, Финландия и Норвегия
Норвегия

В Норвегия институцията, гарантираща равнопоставеността и защитата от дискриминация, е агенция, създадена на 1 януари 2006 г.  Нейните правомощия са свързани с насърчаване на равнопоставеността и борбата с дискриминацията на основата на пол, етнически произход, език, религия, сексуална ориентация, увреждане и възраст. Агенцията се състои от две инстанции:

  • Омбудсман по равнопоставеност и антидискриминация
  • Апелационен борд по равнопоставеност и антидискриминация

Омбудсманът и членовете на апелационния борд се назначават от правителството. Норвежкият Омбудсман, който се представлява от г-жа Беате Кангас, прилага националното законодателството по равнопоставеност и защита от дискриминацията, наблюдава изпълнението на ангажиментите по Конвенцията за елиминиране на всички форми на дискриминация на жените и Конвенцията за елиминиране на всички форми на расова дискриминация на ООН и съответствието на националното законодателство и действията на органите на изпълнителната власт с тях.


Омбудсманът има изключително важната роля на за разясняване на термина равнопоставеност на обществеността. Илюстрирането на равнопоставеността на половете чрез статистика, примери и казуси на достъпен език е много важно средство да се достигне до местните власти и гражданите, които все още не са достатъчно чувствителни на тази тема.

 

Омбудсманът се финансира от държавния бюджет, но той е независим орган, който не е задължен да спазва препоръките на правителството. Омбудсманът и Апелационният борд могат да правят препоръки и да издават задължителни предписания по отношение на решенията или практиките на правителството и органите на изпълнителната власт, които противоречат на законодателството по равнопоставеност и защита от дискриминация. 

 

Повече за дейността им можете да намерите тук: www.ldo.no.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Законодателство на Европейския съюз
Първично законодателство
Вторично законодателство
Практика на Съда на ЕО
Доклади и изследвания
Законодателство и практики в страните-членки
Съдържание
Органи по равнопоставеността
Естония
Швеция
Финландия
Норвегия

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА