* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2007 г.Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”

Проект „Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
Международна конференция

Заключителната международна конференция бе организирана на 19-20 ноември 2007 г. във Вилнюс от литовските партньори. Българската група, която взе участие в нея бе от 9 представители на участващите общини и ЦИПЖ.

Целта на конференцията бе:

  • Да представи по ясен и убедителен начин резултатите от 3Р проучванията, направени в Литва (в Ширвинтос, Укмергеш и Шяуляй), Естония (Куресааре и Нарва) и България (София, Велико Търново и Пловдив). Проучванията анализират възможностите за прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете и бюджетирането по пол в ежедневната работа на общините.
  • Да даде възможност на експертите от партньорските страни да обсъдят резултатите от проекта.
  • Да открие активна дискусия за разработването на модел за насърчаване на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете, който да се прилага от местната и регионалната власт на национално ниво.
  • Да постави основата за разработване на възможни последващи дейности както и разпространение на опита в областта на равнопоставеността на половете.

В конференцията взеха участие държавни служители, вземащи решения, експерти по равнопоставеността на половете, неправителствени организации от участващите страни в проекта: Литва, Естония, България и Швеция. Подкрепата на програма „Изток-Изток: Партньорство без граници" на Институт „Отворено общество" в Литва, която насърчава международните партньорства и сътрудничество, даде възможност и на участници от Чехия, Грузия Словакия, Словения, Молдова, Румъния и Украйна да се присъединят към конференцията и да се запознаят с опита на проекта.

Международната конференция също така даде възможност за обмен на идеи, споделяне на постижения и представяне на други успешни международни практики. Организираните работни групи поставиха акцент върху различни аспекти на равнопоставеността на половете и местното самоуправление и направиха интересни анализи и предложения. Между участниците от различните страни бяха дискутирани възможности за последващо сътрудничество по тези въпроси и бяха направени препоръки към вземащите решения за насърчаване на равнопоставеността на половете в общините.

Участниците от България представиха всички свои 3Р проучвания в рамките на проекта.

 

Проектът Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините (2006-2007 г.) се финансира и изпълнява в рамките на Програмата на общността по Общата рамкова стратегия за равнопоставеност на половете (2001-2005 г.). Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено нейните автори. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, която се съдържа в нея.

Проектът е осъществен с частичната подкрепа на Фондация „Институт Отворено общество", Швейцария.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Съдържание
За проекта
Партньори
Обучение
3Р проучвания
Посещение с учебна цел в Швеция
Кръгли маси
Международна конференция

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА