* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2009 г.Проект Roots

Проект ROOTS
(ЦИПЖ)
За проекта

През месец януари 2009 г. Център за изследвания и политики за жените започна изпълнението на двугодишния международен проект ROOTS (Италия, България, Румъния и Гърция).

Проектът се финансира в рамките на Програмата на Европейската Комисия ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА, приоритет " Трафик на хора - превенция, защита и подпомагане на жертвите".

ROOTS е инициатива, насочена към цялостен анализ на пречките от социален, правен и административен характер за успешното реинтегриране на жертвите на трафик в България и Румъния.

Специфичните цели на проекта са:

  • Да се насърчи обмяната на експертни знания за процеса на доброволно завръщане на жените жертви на трафик от Италия, както и да се обменят знания за спецификата на реинтеграцията им в България и Румъния, както и да се споделят добри практики за процеса на изграждане на доверие в НПО и институциите, които предоставят защита и помощ на жертвите и подкрепа в процеса на реинтеграцията им.
  • Да се разработят пилотни процедури за сътрудничество на НПО и институциите при подпомагане на жертвите за безопасното им завръщане, продължаване и повишаване на образованието и квалификацията им и реинтегрирането им на пазара на труда.
  • Да се разпространят резултатите от проекта и да се насърчат подобни инициативи в Европа.

Проектът ROOTS (2008-2010 г.) се финансира и изпълнява в рамките на Програмата "Превенция и борба с престъпността", Европейска Комисия, Генерална Дирекция "Вътрешни работи". Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено нейните автори. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, която се съдържа в нея.

Проектът е съфинасиран от Институт " Отворено общество", София
 

 

 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2009 г.
Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
Проект Roots
Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Съдържание
За проекта
Дейности
Партньори
Национална кръгла маса
Доклад на работните групи
Допълнителни ресурси

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА