* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2009 г.Проект Roots

Проект ROOTS
(ЦИПЖ)
Доклад на работните групи

Нови методи и подходи за закрила на жените жертви на трафик - ИТАЛИЯ - РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Доклад на работните групи по проект Roots

Настоящият доклад е изготвен в резултат на дейността на експертните групи по проекта на четири работни срещи.  

Участници

В работните групи участваха юристи, социални работници, психолози и доброволци от организациите партньори. На работните срещи на групите присъстваха експерти от други НПО, представители на национални и местни власти, които работят в областта на борбата с трафика на хора.

Теми

Проектът има за цел да обхване психологическата и социалната реинтеграция на жертвите; правните аспекти на процеса - като си дава сметка за възможностите за закрила на жертвите, които ограничават опасностите от попадането им повторно в престъпни мрежи на трафик.

Темите, обсъдени от участниците в работните групи, са:

  • 1. Правни аспекти на завръщането;
  • 2. Социална реинтеграция и възможности за реинтеграция на пазара на труда;
  • 3. Успешни начини за достигане до жертвите на трафик и за привличането им в програми за закрила.

Работната група по правните въпроси, свързани с репатрирането на жертвите, проучи правната рамка и идентифицира някои от най-честите административни и правни проблеми, които възникват в процеса на завръщане.

Основната цел на работната група по социалните въпроси и реинтеграцията на пазара на труда бе да идентифицира и разработи опростена практическа методология за устойчива реинтеграция в социалната среда и реинтеграция на пазара на труда на жени от Румъния и България, които доброволно избират да се завърнат в родината си.

Третата работна група анализира стъпките за осъществяване на контакт с жертвите на трафик и привличането им в програми за закрила, както и за изграждане на доверие към работата на НПО. Групата анализира редица дискусионни въпроси като: ползите от работата на терен, сътрудничеството между институциите, положението на ромите, ролята на трафикантите.

Методология

Методологията бе разработена на базата на:

  • подбор на добри практики, опит от проекти и програми, прилагани на национално и на международно равнище;
  • анализ на най-важните проблеми, идентифицирани от НПО, работещи по темата;
  • оценка на индивидуалните нужди, идеи, умения и очаквания на жените жертви на трафик през призмата на овластяването им;
  • анализ на трудностите, срещани от НПО и институциите, работещи в областта, при определяне на специфичните нужди на жените жертви на трафик.

Целият доклад вижте тук .


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2009 г.
Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
Проект Roots
Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Съдържание
За проекта
Дейности
Партньори
Национална кръгла маса
Доклад на работните групи
Допълнителни ресурси

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА