* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2009 г.Проект Roots

Проект ROOTS
(ЦИПЖ)
Дейности

Дейностите по проекта се осъществяват в три фази:
 

Фаза 1: януари 2009 г. - декември 2009 г.

През този период се преведоха 4 срещи в Италия, Румъния и България на три експертни работни групи - по правни въпроси, по въпросите на социалната и трудовата реинтеграция на жертвите на трафик и най-добрите практики за установяване на контакт с жените жертви на трафик, с цел включването им в програми за реинтеграция. Резултатите от срещите на работните групи са обобщени в доклад.

Срещите на работните групи се състояха във Виченца от 6 до 7 април 2009 г., в Букурещ от 23 до 24 юни 2009 г., в София от 28 до 29 септември 2009 г. и във Виченца от 1 до 2 февруари 2010 г.
Екип на  ЦИПЖ по проекта:
Татяна Кметова - координатор  и експерт в работната група по социалните въпроси
Роза Димова - експерт в работната група по правните въпроси
Лилия Сазонова - експерт в  работната група по социалните въпроси
Велина Тодорова - изследовател 
Наталия Пискова - секретар
Юлия Сотирова -счетоводител
Фаза 2: януари 2010 г. - декември 2010 г.

Втората фаза на проекта е насочена към прилагане на модел за успешно реинтегриране на жертвите на трафик в страната им по произход, включващ:

  • психологическа, социална, здравна и правна помощ в Италия;
  • курсове за повишаване на уменията им за трудова реализация, съобразно индивидуалните нужди на лицата;
  • подкрепа за завръщането им на пазара на труда в България и Румъния и реинтегрирането им в обществото.
Фаза 3: януари 2009 г. - декември 2010 г.

Последната фаза предвижда провеждане на информационна кампания и популяризиране на резултатите от изпълнението на проекта чрез:

 

 

 

 

 

 

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2009 г.
Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
Проект Roots
Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Съдържание
За проекта
Дейности
Партньори
Национална кръгла маса
Доклад на работните групи
Допълнителни ресурси

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА