* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2007 г.Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"

Участие на жените в местните власти – обучение на жени, кандидатки в избори
(ЦИПЖ)
Цел, методология и теми

В обучението, което се проведе в рамките на 2,5 дни в Националния център за професионално развитие на Министерството на труда и социалната политика, Кремиковци (24-26 август) 2007 г., взеха участие 18 жени - кандидатки в местните избори през 2007 г.

Целта на обучението бе да развие уменията на жените кандидатки да планират и провеждат предизборна кампания, да изгради сътрудничество между тях и да повиши информираността им за изборното законодателство и ролята на местните съвети.

Методологията на обучението включваше представяне на теоретични концепции чрез презентации, упражнения и практически ролеви игри. Материалите и презентациите на обучението бяха събрани и преведени от екипа на ЦИПЖ на български език и предоставени на участниците за ползване по време на обучението. За лектори бяха поканени Пролет Велкова, Дарик радио и Мария Андонова, вестник „Капитал" и експерта връзки с обществеността на ЦИПЖ - Наталия Пискова, които представиха презентации за работа с медиите.

Темите на обучението се фокусираха върху :

  • 1. Етично самоуправление - основни лични принципи/ценности/цели - спечелване на доверието на общността.
  • 2. Теми, чрез които се печели подкрепа за жените кандидатки.
  • 3. Общи принципи на кампанията: програмиране, мобилизиране и организиране на ресурси, наемане и работа с доброволци, създаване и управление на екип на предизборна кампания.
  • 4. Подготовка и планиране на предизборна кампания.
  • 5. Ефективно използване на ресурсите при провеждане на предизборна кампания.
  • 6. Организиране на срещи с избирателите/ публични прояви/ работа с медиите/публична реч.

ЦИПЖ издаде сертификати на участниците в обучението. Анализът на въпросниците за оценка на обучението показа, че участниците оценяват високо качеството му като специално подчертават практическата му насоченост и приложимостта на наученото още по време на предстоящата предизборна кампания. Специално внимание бе отделено от участниците на нуждата им от задълбочаване на знанията и по-нататъшното развитие на уменията им за професионално поведение в политиката. След обучението те заявиха, че се чувстват по-уверени да провеждат кампания и по-убедени, че проявите им биха имали успех.

Инициативата бе описана в информация за пресата, която беше изпратена до всички вестници и електронни медии и публикувана от БТА, вестник „Експрес" и вестник „Стандарт". Две регионални радия - радио Стара Загора и радио Благоевград отразиха събитието и направиха интервюта с участниците и екипа на ЦИПЖ.

Седем кандидатки в местните избори от групата на участниците спечелиха в местните избори.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2007 г.
Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Съдържание
Организация на обучението
Цел, методология и теми

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА