* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2009 г.Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.

Семинар "Зависимите членове на семействата в ЕС:чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?"
(ЦИПЖ)
Доклади и презентации

Съобщение за пресата

Доклад от семинара

Презентации:

Дора Крумова от името на Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България 
 

Сесия 1: Предизвикателствата и добрите практики на национално равнище

Анжела ИЛИЕВА, Асоциация „И нас ни има";
Славомира МАРЕКОВА, Клуб на големите семейства
Анна Мария КОМИТО ФЕЧИО, НПО „Клелия" за координация на семейните асистенти, Италия
Йесус Мария РОДРИГО, Конфедерация на семействата в Испания на болните от Алцхаймер и други видове деменция
Силви ХИРТЦ, Асоциация на родителите на деца с ментални увреждания, Люксембург
Франк ГУДУИН, Асоциация на полагащите грижи, Ирландия

Сесия 2: Ролята на Европейския съюз

Йонут САСУ, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности", Европейска комисия;
Роберт АНДЕРСОН, президент на EUROCARERS

Филип МИЕ, (изказване), Работната група на COFACE за семействата на хората с увреждания

Допълнителен материал: 

ГРИЖАТА ЗА НЕДЕЕСПОСОБНИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕЛЕМЕНТ ОТ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА, Зоя Славова, началник отдел "Анализ и стратегическо планиране" в ГД "АПП", Национален осигурителен институт


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2009 г.
Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
Проект Roots
Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Съдържание
Цел
Програма
Доклади и презентации
Европейска харта на предоставящите грижи в семейството

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА