* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2010 г. - 2012 г.Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството

Проект "Самооценка на нуждите на предоставящите грижа в семейството: пътят на подкрепата"
Цели и подход

Партньорството цели да:

  • анализира нуждите на полагащите грижи в семейството и пречките пред тяхното разбиране за тези нужди (психологически бариери, липсата на време и др.);
  • прегледа съществуващите средства за повишаване на осведомеността и да обучи полагащите грижи да извършват самооценка на нуждите си, и да направи критичен анализ на тези средства (добри и лоши практики);
  • анализира доколко полагащите грижи възприемат и си служат със съществуващите средства и начина, по който те им помагат да изразят нуждите си пред съответните контакти (професионалистите, администрацията, работодателите и др.);
  • идентифицират какви обучения могат да се предложат на предоставящите грижа или на професионалистите, които да им помогнат да оценят и изразят нуждите си;
  • сравнят и отразят разликите в получените данни за изработване на препоръки за бъдещите намерения за нови средства (обучения и други начини);
  • разпространят резултатите и препоръките на местно, регионално, национално и европейско равнище.

Подход

Включването на полагащите грижи, които в проекта са обучаеми, е най-важното в партньорството и ключ за постигане на целите на проекта.

Задачите на полагащите грижи са следните:

  •  участие в малки срещи на национално ниво за преглед на ситуацията в страната по отношение на различните теми на партньорството (напр. пречките пред самооценката на нуждите, съществуващите средства и критичния анализ);
  • подготвителна работа преди тези срещи (напр. събиране на отговорите на въпросниците на местно ниво и извършване на първичния анализ; принос по електронен път към проекта за препоръки);
  • участие в транснационалните срещи (мобилности), които събират всички партньорски организации в няколко страни членки на ЕС, за сравнение и отразяване на разликите на различните национални ситуации и практики.

Полагащите грижа ще получат насоки и подкрепа от професионалисти (включително методологическа подкрепа - напр. предоставянето на готови за ползване въпросници).

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2010 г. - 2012 г.
Проект "Диалог"
Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Съдържание
За проекта
Партньори
Цели и подход
Европейска харта на предоставящите грижи в семейството
Допълнителни източници
Резултати

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА