* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2010 г. - 2012 г.Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството

Проект "Самооценка на нуждите на предоставящите грижа в семейството: пътят на подкрепата"
Резултати

 

Изданието има за цел да представи резултатите от проекта.То съдържа пълния текст на български език на Заключителния доклад, изготвен от участниците, в който са отразени проектните дейности и постигнатите резултати.

Докладът съдържа препоръки към заинтересованите страни за провеждане на самооценка на нуждите на онези наши съграждани, които посвещават усилия и време за предоставяне на непрофесионални и доброволни грижи в дома за свои роднини и близки, които са затруднени да осъществяват ежедневни дейности. Направени са и редица предложения към Европейската комисия.

В Приложение е представен анализ на въпросник, изготвен от участниците в проекта за установяване на профила на обгрижващите и за идентифициране на техните нужди, който бе разпространен и обработен в България.

 

Проектът се финансира от Програма „Учене през целия живот" на ЕС чрез секторна програма Грюндвиг „Партньорство за познание".

Тази публикация отразява изключително и само възгледите на авторите си и Европейската комисия или нейните служби не носят отговорност за използването на съдържащата се тук информация.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2010 г. - 2012 г.
Проект "Диалог"
Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Съдържание
За проекта
Партньори
Цели и подход
Европейска харта на предоставящите грижи в семейството
Допълнителни източници
Резултати

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА