* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2010 г. - 2012 г.Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”

Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
(ЦИПЖ)
За проекта

Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола" № 2009-1-DE2-GRU06-001820 6, финансиран по програма "Грюндтвиг", Партньрства за познание бе изпълняван от септември 2009 г. до юли  2011 г. 

Цели и задачи: Чрез диалогичната комуникация като образователен метод и използвайки академичен подход при обмена на различната историческа опитност на жените от Изтока и Запада, развитие на нови интердисциплинарни методи в образованието за осмисляне ролята на жените като носители на културни и политически ценности - общи за всички граждани на Европа.

Дейности:

  • 5 партньорски срещи в страни с исторически различно политическо развитие, на които, в целите на обучението, се дискутират: "Опитът на жените от Изток и Запад в периода 1938-1958", "Различията между двете нива на политическо разбиране и памет - така, както се изучава, и така, както се разказва от жените", "Нови не дуалистични пътища на осмисляне на политиката и ценностите - лична и национална гордост и идентичност", "Формулиране на общи ценности - човешките права в контекста на историята на жените";
  • дейности, които запознават широката публика с проекта и с дейността на партньорските организации, за да се създаде една нова обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола.
  • В България се формира група от изследователи и докторанти, наречена "феминар", която посвети няколко свои срещи на дискусия за възможностите биографичния метод и документалното кино да бъдат използвани като методи за изучаване на историята. Център за изследвания и политики за жените съвместно със СУ "Св. Климент Охридски" организира и проведе академична конференция "Пол и преход 1938-1958" в рамките на проекта. Повече за конференцията вижте тук.

Резултати и въздействие:

На личностно ниво - критична самооценка и самоосъзнаване по време на комуникацията и разбирането на "другата" в историята на жените.
Укрепване на мрежите от професионалисти, работещи в областта на постигането на общите европейски цели като демокрация, сътрудничество, равенство и равнопоставеност по пол, чрез обмен на добри практики, информация и знание.
Включване на опита и резултатите от проекта в бъдещите образователни и обучителни проекти на партньорите.
В резултат на проучването на влиянието политиката върху политиките за равнопоставеност по пол в различни социалнополитически контексти в миналото изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола.

Проектът се финансира по програма "Учене през целия живот" на ЕС, подпрограма Грюндтвиг «Партньорства за познание» 2009 - 2011 г. чрез националния Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Настоящата публикация отразява изключително и само възгледите на авторите си и Европейската комисия или нейните служби не носят отговорност за използването на съдържащата се тук информация.

                                                                                                                          


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2010 г. - 2012 г.
Проект "Диалог"
Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Съдържание
За проекта
Партньори
Транснационални срещи
Академична конференция
Сборник
Допълнителни ресурси

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА