* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2010 г. - 2012 г.Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”

Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
(ЦИПЖ)
Транснационални срещи

 

Транснационалните срещи на екип по проекта бяха организиране като работни сесии, на които бяха представени приемащите организации и страните домакини. Специалният принос на партньорите на всяка от транснационалните срещи бе представянето на аспекта равнопоставеност на половете и равни възможности и обмяната на мисли и дискусиите за приноса и впечатленията от процеса на споделяне на знания, опит и чувства и преживявания, породени от разнообразието и различността на страните партньори и биографиите на жени от Източна и Западна Европа от периода 1938-1958 година, представени в проекта. Основаната цел на проведените срещи бе да бъдат формулирани общите ценности на Европейската история, споделянето на разнообразния опит на жените в Европа, комуникацията между тях, обмяната на мисли и чувства за общите и различните ценности и възможността за отразяването на този опит в научен метод за изучаване на  историческата и политическата перспектива на демократичното общество през призмата на равнопоставеността на половете.

Първата среща бе проведена от 11.12 до 14.12.2009 г. в Бон, Германия. На срещата бе обсъден подходът за съвместна работа на партньорите, управлението на проекта и плана за изпълнението му. Тема на срещата бе "Общите корени на европейската история. Перспективата на историята на женит в историята на Европа"

Втората среща бе проведена от 23.04. до 26.04.2010 г. в Атина, Гърция. Тема на срещата бе "Да си припомним личните истории в спиралата на времето". Участниците дискутираха перспективата пол в преразказването и преосмислянето на историята, ролята на визиите за демокрация и равнопоставеност на половете от миналото и сега в Източна и Западна Европа.  

Третата среща бе проведена от 17.09. до 19.09.2010 г. в Орхус, Дания. Темата на срещата бе "Насилието над жените между двете световни войни". Срещата бе обогатена с представяне на музейна, сбирка, посветена на тази тема.

Четвъртата среща бе проведена от 8.04. до 10.04.2011 г. в София, България. Темата на срещата бе "Политическото участие на жените в периода 1938-1958 г." 

Петата среща бе проведена от 17.06 до 20.06.2011 г. в Талин, Естония. Тема на срещата бе "Приносът на жените и женското движение в развитие на образованието".  

 Посещение на екипа на ЦИПЖ в Музея на жените в Орхус, Дания:


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2010 г. - 2012 г.
Проект "Диалог"
Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Съдържание
За проекта
Партньори
Транснационални срещи
Академична конференция
Сборник
Допълнителни ресурси

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА