* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2015 г.

Проект "Национална кампания Да бъдеш баща"
(ЦИПЖ)
За проекта


Национална кампания "Да бъдеш баща" насърчава активното участие на мъжете в живота на детето и семейството с цел създаване на семейна среда без насилие, благоприятстваща пълноценното детското развитие. Проектът подкрепя активното и ефективно „бащинство“ и позитивното родителство като насочва дейностите си както към бащите, така и към всички значими за детето мъжки фигури в семейството. 
 
Социална значимост на кампанията:             
 • Темата за „активно бащинство“ не е развита в България и е нова за българския социален контекст.

 • Фигурата на „бащата“ (или важният за детето мъж) е от ключово значение за пълноценното развитие на детето. Осъзнаването на това е изключително важно за българското общество, където все повече деца биват отглеждани от един родител и семейните модели се променят интензивно.

 • В голяма част от институциите, посредством които децата се социализират, „мъжкият модел“ най-често отсъства  – детска градина, училище, центрове за здравни и социални грижи.

 • Активното участие на бащата в грижите за деца е удовлетворяващо за мъжа, за детето и цялото семейство.

    

Целеви групи

 • Бащи (всички значими за детето мъже, които потенциално полагат грижи за неговото развитие), родители, семейство;
 • Образователни и социални институции – преподаватели в детски градини и училища, социални работници, образователни специалисти. 

 

В България проектът стартира успешно през месец Декември 2013 г. с подкрепата на OAK Foundation и се осъществява от 10 неправителствени организации (сред които и Фондация "Център за изследвания и политики за жените"), работещи за социално отговорни каузи и проекти, насочени към развитие на грижата за децата и семействата. Обедининението от НПО развива активно дейности в няколко работни направления:

 

 • Информационна и медийна кампания с цел насърчаване на „позитивното родителство“, аргументирана посредством резултати от представително социологическо изследване;
 • Работа „на терен“ в детски градини и училища. Създаване на обучителни модели и методи подкрепящи работата на преподаватели и професионалисти с цел активно „мъжко включване“;
 • Създаване на мрежа от партньори и прилагане на политика на застъпничество за разпространяване на политика и принципи за „Подкрепа и закрила на детето“ (Child Protection Policy).

Националната кампания е част от Световна социална кампания “MenCare Campaign” и се осъществява за първи път в страната и в региона на Балканите. Към настоящия момент проекти, част от световното движение се реализират в над 20 държави по света, покривайки 5 континента. Провеждането на тази кампания е от изключително значение, защото поставя важен обществен фокус върху значението на „бащинството“ за пълноценното развитие на децата. Обстоятелството, че подобна тема не е популярна в българското публично пространство прави проекта изключително предизвикателен и социално необходим.

 
 
 

 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Световна социална кампания “MenCare Campaign”
Бащи и деца: сведения от Европа
Азиатските бащи и грижата по отглеждането на децата
Шеф на милиардна компания е напуснал заради пропуснати дни с дъщеря си

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА