* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2015 г.

Проект "Национална кампания Да бъдеш баща"
(ЦИПЖ)
Азиатските бащи и грижата по отглеждането на децата

(резултати от научна конференция)

 

През октомври 2013 г. се публикуват данни от научно изследване за тенденциите за включване на бащите при отглеждането на деца в 6 азиатски страни – Индия, Китай, Малайзия, Виетнам, Япония, Филипините. Проучването е проведено от изследователски екип Промяна на семейството в Азия към  Азиатския институт за изследвания и резюмира резултатите от проведена през 2010 г . научна конференция на тема «Бащинството през 21 век: изследвания, интервенции и политики».

Ръководителка на изследването и инициаторка за конференцията е професорката по социология към Националния университет в Сингапур Jean Yeung. Тя споделя, че темата за бащинството и въобще за начина, по който мъжете се отнасят към децата си и съпругите си, е сред най-слабо изследваните аспекти на трансформацията на семействата в Азия. Това е и основната причина за организираната от нея през 2010 г. конференция, целяща да проучи начините, по които азиатските мъже променят нагласите и поведението си относно бащинството, с какво те се различават от бащите в западните общества и как се отразява тази промяна на благополучието на децата.

 

Резултатите от конференцията са следните:  

 • Във всичките шест държави майките продължават да са по-ангажирани в отглеждането на децата и предоставянето на емоционална подкрепа за тях, отколкото бащите. Въпреки ниското ниво на включване на бащите в грижите по отглеждането, се забелязва тенденция младите азиатци да се включват в повече дейности, свързани с грижите за децата, в сравнение със своите бащи. Един от най-важните фактори, определящи степента на включване на бащите, е нивото на образованието им.

 • Културата и религията в Азия представляват уникални предпоставки за формиране на представите за бащинството, в отличие от като цяло по-секуларизираните западни общества. Конфуцианското разбиране за патриархалния ред, както и възгледите на исляма, хиндуизма и християнството влияят силно върху нагласите на мъжете за ролята им в семейството, както и върху разбирането на жените за това как следва да се държат мъжете.

 • Ролята на глава на семейството, който осигурява хляба, остава централна за идентичността на мъжете в Азия. Например в Малайзия, мъжете-мюсюлмани приемат за свое задължение да осигуряват финансово децата си, както и да ги обучат в ислямската традиция. В Япония работната култура се свързва с дълги часове на работното място, както и с ясно изразено диференциране по пол. Ангажираността в работата и времето, необходимо за придвиждаване от работното място до дома, представляват най-големите пречки за японските бащи при грижата им за децата.

 • Транснационалната миграция е широко разпространена в обширни области от Азия. Например във Филипините бащите, които заминават на работа в чужбина играят значителна роля за развитието на децата си, като подкрепят финансово и емоционално своите съпруги – майките на децата. Докато бащата отсъства, майката е основният посредник в отношението баща – деца.

 • Разширените семейства и домашните помощници имат голямо значение за семейните грижи. Бащите във Виетнам играят сравнително малка роля при отглеждането на децата си; вместо това те разчитат на своите съпруги, майки и по-възрастни сестри за поддържането на дома и отглеждането на децата.

   

  Източник:http://www.ari.nus.edu.sg/docs%5Cdownloads%5CReports-and-Proceedings%5CCF-ResearchBriefSeriesNo8.pdf  

   

  Материалът е изготвен от Лилия Сазонова, 2014 г.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Световна социална кампания “MenCare Campaign”
Бащи и деца: сведения от Европа
Азиатските бащи и грижата по отглеждането на децата
Шеф на милиардна компания е напуснал заради пропуснати дни с дъщеря си

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА