* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2015 г.

Проект "Внимание! Наблюдение в сянка !"
(ЦИПЖ)
За проекта

 От 15 октомври 2014 година "Център за изследвания и политики за жените" съвместно с Женската асоциация за изследвания и комуникации "Летящата метла" (Турция) и "Европейският изследователски център към Университета в Анкара", започнаха изпълнението на 14 месечния проект "Внимание! Наблюдение в сянка!".

Проектът се финансира по Програма "Диалог между гражданското общество на ЕС и Турция - III, Политически критерии и има за цел да насърчи активното участието на жените в местната политика и в процеса на вземане на решения.

Дейности по проекта:

1. Международна конференция на тема "Участие на жените в местната политика"

Международната конференция има за цел да даде възможност на жените, които активно участват в политиката в Турция и в страните, членки на ЕС и представителите на НПО и академичните среди да обменят опит и идеи и да дискутират причините за все още ниския процент на представителство на жените както в местната, така и в националната политика, както и да дискутират възможностите за преодоляване на бариерите, които все още жените по-често от мъжете срещат, когато избират да следват своя политическа кариера.  

2. Проучване

В първите шест месеца от изпълнение на проекта ще се осъществи проучване за представителството и участието на жените в общинските съвети в Турция, въз основа на което ще бъдат избрани три общини, в които ще бъдат сформирани женски "алтернативни общински съвети".

3. Обучение за представителките на алтернативните общински съвети

В избраните три общини в Турция ще се осъществи анализ на нуждите от обучение на активни жени, които имат желание да участват в наблюдение на работата на местните общински съвети. Уастничките в "алтернативните общински съвети" ще преминат допълнително специализирано обучение.

4. Алтернативни общински съвети

Алтернативните общински съвети ще се сформират и работят в трите населени места в Турция от 15 май до 15 октомври 2015 година. Те ще наблюдават работата на общинските съвети, като провеждат паралелно и свои срещи преди и след всяка среща на общинския съвет и ще дискутират нуждите на жените и мъжете в тези населени места и начините, по които може да бъде улеснен достъпа им до ресурсите и услугите, финансирани от общините.

5. Учебно посещение в България

През есента на 2015 година представителките на алтернативните общински съвети ще посетят България, където ще бъдат запознати с добри практики и положителни примери за активно участие на жените в местната политика, както и с местни политики, вземащи предвид признака пол.

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Международна конференция

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА