* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2015 г.

Проект "Внимание! Наблюдение в сянка !"
(ЦИПЖ)
За проекта

 От 15 октомври 2014 година "Център за изследвания и политики за жените" съвместно с Женската асоциация за изследвания и комуникации "Летящата метла" (Турция) и "Европейският изследователски център към Университета в Анкара", започнаха изпълнението на 14 месечния проект "Внимание! Наблюдение в сянка!".

Проектът се финансира по Програма "Диалог между гражданското общество на ЕС и Турция - III, Политически критерии и има за цел да насърчи активното участието на жените в местната политика и в процеса на вземане на решения.

Дейности по проекта:

1. Международна конференция на тема "Участие на жените в местната политика"

Международната конференция има за цел да даде възможност на жените, които активно участват в политиката в Турция и в страните, членки на ЕС и представителите на НПО и академичните среди да обменят опит и идеи и да дискутират причините за все още ниския процент на представителство на жените както в местната, така и в националната политика, както и да дискутират възможностите за преодоляване на бариерите, които все още жените по-често от мъжете срещат, когато избират да следват своя политическа кариера.  

2. Проучване

В първите шест месеца от изпълнение на проекта ще се осъществи проучване за представителството и участието на жените в общинските съвети в Турция, въз основа на което ще бъдат избрани три общини, в които ще бъдат сформирани женски "алтернативни общински съвети".

3. Обучение за представителките на алтернативните общински съвети

В избраните три общини в Турция ще се осъществи анализ на нуждите от обучение на активни жени, които имат желание да участват в наблюдение на работата на местните общински съвети. Уастничките в "алтернативните общински съвети" ще преминат допълнително специализирано обучение.

4. Алтернативни общински съвети

Алтернативните общински съвети ще се сформират и работят в трите населени места в Турция от 15 май до 15 октомври 2015 година. Те ще наблюдават работата на общинските съвети, като провеждат паралелно и свои срещи преди и след всяка среща на общинския съвет и ще дискутират нуждите на жените и мъжете в тези населени места и начините, по които може да бъде улеснен достъпа им до ресурсите и услугите, финансирани от общините.

5. Учебно посещение в България

През есента на 2015 година представителките на алтернативните общински съвети ще посетят България, където ще бъдат запознати с добри практики и положителни примери за активно участие на жените в местната политика, както и с местни политики, вземащи предвид признака пол.

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Международна конференция

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА