* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2007 г.Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"

Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
Кампанията „Всички различни – всички равни”

Европейска младежка кампания на Съвета на Европа за разнообразие, човешки права и активно участие

  История на Кампанията  

През 1995 година, 50 години след края на Втората световна война, Съветът на Европа стартира Европейска младежка Кампания под надслов „Всички различни – всички равни”, за да разширят борбата срещу расизма, антисемитизма, ксенофобията и нетърпимостта.

Десет години по - късно необходимостта от подобни действия все още продължава. За тази цел от юни 2006 г. до септември 2007 г. Съветът на Европа ще проведе нова кампания за разнообразие, човешки права и активно участие на младите хора под същото мото и лого.

  Защо е важна Кампанията?

Какво означава лозунгът "Всички различни - всички равни"?

Той се отнася за това, че хората по целия свят много различни, наример по това, в което вярват или как изглеждат, но независимо от тези различия, те трябва да имат равни права. Знаете ли, че в някои региони на Европа хората, които не са с бял цвят на кожата се страхуват да вървят сами по улицата? Знаете ли, че в някои региони на Европа хората, които са гей не могат да се целуват на публични места без страх от тормоз? Знаете ли, че в някои региони на Европа да имаш физическо увреждане означава да не можещ да вземаш участие в обществения живот? Знаете ли, че имате право бъдете изслушвани при всякакви обсъждания, свързани с младите хора? Ето това е целта на Кампанията: да уважаваме различието, да познаваме човешките права и да защитавамет собствените си права, както и да се изправим срещу дискриминирането на другите.

 Кампанията 2006-2007  

Кампанията 2006-2007 е съорганизирана от Европейската комисия и Европейския младежки форум – http://www.youthforum.org/. Тя е насочена към гражданското общество на национално и европейско ниво, в частност неправителствени младежки организации и инициативи, както и към националните правителства и местни власти. Тя се ръководи от Група за управление на кампанията, която взима стратегически решения и наблюдава за тяхното изпълнение. Състои се от представители на младежкия сектор на Съвета на Европа, Европейския младежки форум, Парламентарната асамблея на СЕ, Конгреса на местните и регионални власти. Планирането, прилагането и развитието на кампанията, съгласно решенията на Групата за управление, се осъществява от нейния Секретариат. Той отговаря за дейностите на европейско ниво и комуникационната стратегия на кампанията; подпомага националните комитети в тяхната работа. Във всяка от 48-те страни, подкрепили Европейската културна конвенция на Съвета на Европа са създадени Национални комитети, включващи неправителствени организации, власти, институции, медии. Тяхната задача е да подготвят и проведат национална кампания в сътрудничество със Съвета на Европа.

 В България

Кампанията се реализира в България в съответствие с приоритетите и целите на Кампанията на европейско ниво, с подкрепата на Държавната агенция за младежта и спорта и посредством Национален комитет на кампанията, учреден на 19 януари 2006 г. За председател бе избрана Весела Лечева, а за координатор Весела Мангейна. В учредителния комитет взеха участие представители на редица неправителствени младежки организации от цялата страна, на медиите и местните власти.

 За контакти:

НКК, бул. „Васил Левски” 75, стая 328, София 1040

ncc-bulgaria@alldifferent-allequal.info 

Тел: (02) 930 05 35, 930 06 72

Факс:(02) 987 80 87

Координатор:
Весела Мангейна

mangeyna@abv.bg

nkk@youthsport.bg

Източници: Официална интернет страница на кампанията: http://alldifferent-allequal.info/

Европейския информационен център - Велико Търново: http://www.europeinfocentre.bg/ 

 

                      

 

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2007 г.
Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Съдържание
За проекта
Кампанията „Всички различни – всички равни”
Събития
Обучителен модул за ученици
Партньори
Още по темата:
V - VІІ клас
Модул за V - VІІ клас

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА