* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиГодишна срещаСофия 2005

Седма годишна среща
Резюме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 12 до 14 май 2005 г. в хотел „Принцес” в София се проведе Седмата национална годишна  среща на неправителствените организации в България, ангажирани с проблемите на жените . Темата на тазгодишната среща беше: “Десет години от приемането на Пекинската декларация и платформа за действие”.

 

Срещата премина под знака и в контекста на събитията, свързани с две важни за женското движение годишнини на ООН десет години от приемането на Декларацията и Платформата за действие на Четвъртата световна конференция на ООН за жените (Пекин, 1995 г.) и пет години от  приемането на Целите на хилядолетието на ООН

 

Срещата бе открита от г-н Атанас Гочев, член на Съвета на фондация “Център за изследвания и политики за жените”. Приветствия към участниците поднесоха г-н Лъчезар Тошев, председател на Комисията по права на човека и вероизповеданията към Народното събрание, г-н Кемал Еюп, председател на Комисията за защита от дискриминация, г-н Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, г-жа Юлиана Николова, директор на Европейския институт и член на Настоятелството на Институт “Отворено общество”. Г-жа Лили Абаджиева, началник на Сектор “Равни възможности на жените и мъжете” към МТСП, прочете поздравителен адрес от името на г-жа Христина Христова, министър на труда и социалната политика и председател на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет. Поздравителни адреси към участниците и организаторите бяха изпратени от  г-н Гиньо Ганев, парламентарен омбудсман, членовете на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет г-жа Маноела Георгиева, заместник министър на околната среда и водите, г-н Петко Драганов, заместник министър на външните работи, и др. 

 

Г-жа Пролет Велкова, председател на журито, връчи наградите, присъдени на участниците в ІV-ия конкурс за журналистически материал, посветен на равнопоставеността на половете в България, организиран от Центъра за изследвания и политики за жените и Центъра за развитие на медиите. В раздел “Национални медии” първа награда получи Румяна Емануилиду за статията „Секстрафикът на българки стигна и до Лондон”, а поощрителна – Иван Панчев за статиите му относно квотите в учебните заведения, публикувани във в. “Телеграф”. С извънредна награда бяха отличени Жанина Драгостинова за статията й „Аполитично. Романтичната англичанка в България” и Наделина Анева за статията „Женските писти в парламента”. В раздел “Регионални медии” първа и поощрителна награди не бяха присъдени. Специална награда беше връчена на екип от Пловдивската обществена телевизия в състав Евгений Тодоров, Петко Шойлеков и Марияна Кирезиева за сценария на филма „Храбростта да си свидетел”.

 

Над 100 гости и участници, представители на НПО, ангажирани с проблемите на жените, медии, институции и организации, местни власти се запознаха с прегледа на изпълнението на Пекинската декларация и платформа за действие в света (Илиана Стойчева, Живка Маринова и Екатерина Попова) и в България (Татяна Кметова, Магданела Делинешева и Гергана Илиева). Особен интерес предизвика презентацията на г-жа Марта Дяволова, посветена на Целите на хилядолетието на ООН, специфичните цели, определени за България, и актуални изследователски и статистически данни, илюстриращи състоянието на редица проблеми в сферата на демографското развитие, образованието, здравеопазването и др. Националният план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2005 г. бе представен от г-жа Лили Абаджиева, началник на Сектор “Равни възможности на жените и мъжете” към МТСП и секретар на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.

 

Насърчаването на участието на жените в политиката и взимането на решения бе тема на отделен панел, подготвен от Фондация “Български център за джендър изследвания”, в който специален гост бе г-жа Марина Дикова, народен представител и вносител на Закона за защита от домашно насилие.

 

Участниците в срещата обсъдиха и направиха нови предложения към препоръките, изготвени от експертите на ЦИПЖ на базата на изследванията, направени в рамките на програма „Агенция за мониторинг на равнопоставеността на половете” през 2003-2005 г. Бе взето решение препоръките, отнасящи се до конкретни и краткосрочни ангажименти на изпълнителната власт и други структури, да бъдат внесени  официално от името на участниците в Националната годишна среща в Националния съвет за равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет, Икономическия и социален съвет, Комисията за защита от дискриминация, Сектора за равни възможности на жените и мъжете към МТСП през месец юни 2005 г.

 

По традиция Националната среща завърши с кръгла маса, която ежегодно разглежда конкретен актуален въпрос, свързан с дейността на НПО, ангажирани с проблемите на жените. Тази година тема на кръглата маса бе ”Преодоляване на стереотипите за ролята на жените и мъжете в публичния и частния живот чрез образователната система”. Дискусии и коментари предизвикаха презентациите на представителките на Консултативния център за антидискриминационна оценка на учебните средства (Леа Давчева, Свобода Гагарова и Милена Кацарска) и на Българската асоциация на университетските жени (Красимира Даскалова и Жоржета Назърска). Историческият преглед на достъпа на жените до висше образование и развитие на академична кариера обогати участниците с малко известни факти. Участниците подкрепиха предложението за създаване на набирателен фонд за подготовката и издаването на Енциклопедичен справочник “Стоте най-влиятелни жени в културната и обществената история на България”.

 

В качеството си на фондация, която активно предоставя информационна, организационна, консултантска и финансова  подкрепа на дейностите на неправителствените организации в България, ангажирани с проблемите на жените, и притежава организационен капацитет и финансов ресурс да изпълни подобен ангажимент, ЦИПЖ отправи покана за партньорство към организациите, с които вече е изградила дългогодишни взаимоотношения на сътрудничество, като им предложи да ги представлява в работата на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.

 

Участниците в Националната годишна среща подкрепиха предложението на ЦИПЖ за стартиране на електронна дискусионна група „Среща”, която има амбицията за първи път в България да предостави виртуално пространство за размяна на идеи и информация на НПО, обществени личности и институции от цялата страна, ангажирани с проблемите на жените. Инициативата се явява логично продължение на вече за седми път провеждащата се Годишна среща на женските неправителствени организации, като с появата си дава възможност за всекидневно общуване и сътрудничество в реално време.

 

Направените конкретни предложения за бъдещи съвместни инициативи бяха оценени от участниците като несъмнен успех на тазгодишното събитие. Националната годишна среща продължава да бъде най-значимата ежегодна инициатива на неправителствените организации, активисти и експерти от цялата страна, ангажирани с проблемите на равнопоставеността на половете и с проблемите на жените в България, място и време за обмяна на идеи, опит и решения за бъдещи съвместни действия.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Годишна среща
София 2007
София 2006
София 2005
София 2004
Съдържание
Резюме
Програма
Още по темата:
София 2005
Презентации от Седмата годишна среща
Материали от Седмата годишна среща
Снимки от Седмата годишна среща

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА