* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2007 г.Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"

Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
Партньори

В изпълнението на проекта взеха участие експерти от три партьорски организации в Албания, Румъния и Турция. Експертите участваха в разработването на програмата като предоставиха експертно мнение относно съдържанието на модула и предложените теми.

Добавена стойност към проекта бе и техният принос с кратък преглед на опита от включването на равнопоставеността на половете в образователните системи на техните страни. Можете да се запознаете с прегледите (на английски език) по-долу:

Повече информация за международните партньори по проекта на Център за изследвания и политики за жените:

 

 

Центърът "Джендър алианс за развитие" от Албания е основан през 1994 г. като част от проекта на Женската асоциация "Отражения" с финансовата подкрепа на Фондация "Отворено общество" в Албания. През юни 1995 г. Центърът официално дсе регистрира като нестопанска неправителствена организация. С приоритетно значение за организацията е темата за интегриране на равнопоставеността на полове в образованието. През 2005 г. тя осъществи проекта "Изграждане на капацитет за прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в сектора на образованието". Повече за организацията: Gender Alliance for Development Center

 

 

 

Центърът за партньорство и равенство от Румъния е създаден през 2002 г. като нестопанска организация. Работата му е насочена към интегриране на принципа за равни възможности на жените и мъжете в публичните политики, като една от програмите има специален фокус върху образованието. Центърът има голям опит в изпълнението на проекти за повишаване на осведомеността на учители и ученици по въпросите на равнопоставеността, като: "Момичета и момчета - Всички различни, всички равни. Образование за равнопоставеност на половете"; "Образование за млади момичета от домове за деца без родители с цел намаляване тяхната уязвимост към трафика на хора"; "Млади доброволци насърчават равнопоставеността на половете". Повече за организацията: Center for Partnership and Equality

 

 

 

Центърът за социално развитие и равнопоставеност на половете от Турция е новосъздадена организация от група жени - активистки и университетски преподавателки със сериозен експертен опит в областта на социалните политики и равнопоставеността на половете. Целта на организацията е да насърчава социалното развитие и политиките за равнопоставеност на половете с оглед нуждите на гражданското общество. Организацията е фокусирана главно върху провеждането на изследвания, разработване на политики, инструменти и помагала, извършване на мониторинг и подготовка на доклади, както и насърчаване на обмена на резултати от изследователската работа и на опит от прилагане на нови изследователски методики, с организации на национално, регионално и международно ниво, с особен акцент върху постиженията на страните в ЕС.

 

 

       

 

Проектът „Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота" е финансиран от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа в рамките на Европейската младежка кампания за разнообразие, човешки права и активно участие „Всички различни, всички равни", дирекция „Култура и образование" на Столична община и собствени средства на Центъра за изследвания и политики за жените.

   

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2007 г.
Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Съдържание
За проекта
Кампанията „Всички различни – всички равни”
Събития
Обучителен модул за ученици
Партньори
Още по темата:
V - VІІ клас
Модул за V - VІІ клас

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА