* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2007 г.Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"

Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
Събития

 Кръгла маса, 12 май 2007 г.

Лектори и участници

Дискусионната кръгла маса за представители на образователната общност, организирана в рамките на проекта и в партньорство със Столична община се проведе в сградата на Столична община.

На кръглата маса присъстваха над 40 учители, директори и специалисти в областта на образованието от страната. Лекторите от Центъра за изследвания и политики за жените и от РИО на МОН, Велико Търново представиха информация за политиката на ЕС в областта на равнопоставеността на половете в образованието, успешни практики от света, както и състоянието на българската образователна система по отношение отчитането на принципа на равнопоставеността. Участниците се запознаха с образователния модул „Равни в училище – равни в живота”, разработван от експертите на ЦИПЖ и предназначен за ученици от 5-7 клас. Модулът може да се използва както онлайн за работа в клас, така и самостоятелно вкъщи. За улеснение на преподавателите се предвижда всички материали да бъдат достъпни и в pdf формат на интернет страницата на ЦИПЖ. 

Особен интерес предизвика презентацията на г-жа Кина Котларска, инспектор по история, РИО на МОН, Велико Търново, която представи опита на Европейския информационен център в през последните няколко години в разработването на учебни помагала и в преподаването на проблематиката по равнопоставеността на половете в гимназиалния курс. Бяха дадени практически идеи как това може да се постигне в рамките на КОО ”Обществени науки, гражданско образование и религия” или в часа на класа. Бяха показани различни помагала и информационни материали, предназначени за учители и ученици.

Виж презентациите:
  • Татяна Кметова – „Пол и образование”: gender_and_education.pdf (258.06 Kb)
  • Роза Димова – „Равнопоставеността на половете в образованието Международни правни инструменти и ангажименти към ЕС”: education_UN_EU.pdf (221.9 Kb)
  • Магданела Делинешева – „Проектът „„Равнопоставени в училище – равнопоставени в живота”: equal_at_school_project.pdf (1.07 Mb)
  • Кина Котларска  – „Джендър и съвременното българско училище”: gender_and_school.pdf (157.76 Kb)

    Кръглата маса завърши с дискусия за потребностите на българската образователна система в тази насока като: нуждите на преподавателите от допълнително обучение по темата и запознаването им с образователните практики, методи и техники за насърчаване на равнопоставеността на половете в училище, както и възможностите за финансиране на образователни проекти и в областта на равнопоставеността на половете.

Събитието предизвика интерес сред медиите и бе отразено в:
  • Информационни агенции: БТА, „ФОКУС”, „NEWS.BG
  • Вестник „Телеграф”
  • Радио „ХОРИЗОНТ” и „ДАРИК”
  • Телевизии: „ЕВРОПА”, „ЕВРОКОМ”, ВТК, ББТ, „ДИЕМА 2”

Пилотен урок, 14 юни 2007

Пилотният пробен урок с група ученици от 6 клас на 112 ОУ "Стоян Заимов", София, бе организиран с любезното съдействие на техния учител. Повечето от учениците вече бяха запознати с правата на човека и на правата на жените от участието им в СИП по история и гражданско образование. Учителят им изрази мнение, че липсват материали по равнопоставеност на половете и поради това е трудно темата да бъде включена в програмата.  

Участници в пилотния урок

 

 

 

 

Екпертите от ЦИПЖ избраха като тема за пилотния урок стереотипите за жените и мъжете в детските телевизионни програми, които бяха представени чрез анимационните супергерои и героини. С помощта на забавен тест за сравнение на качествата на супергероите и супергероините бе провокирана дискусия за начина, по който се изобразяват мъжките и женските персонажи в ТВ програми и влиянието им върху представите на децата за ролите на жените и мъжете в обществото и техните професии и личностно развитие.

Посланието от ЦИПЖ към учениците бе да мислят критично и да си задават въпроси за всичко около себе си, защото в реалния живот има повече от един правилен отговор. Няма рецепта за това какво означава истински мъж и истинска жена, затова учениците трябва да избират свободно и да уважават разнообразието в обществото от хора с различни качества, умения, интереси и пол.

По време на урока учениците споделиха, че никога по-рано не са чели по тези въпроси, но това им е интересно. Също така те предпочитат да разгледат онлайн модула, защото това им е по-лесно, отколкото да прочетат материалите в "Книгата за ученика". Обаче като най-силен мотив да го направят посочиха например поставена задача от учителя. Този факт още веднъж потвърждава изключителната важност на помощта, сътрудничеството и ангажираността на учителите с темата, за да може тя да достигне до учениците.  

 

Практическо обучение на учители, 28 юни 2007

В семинара взеха участие 22 учители и педагагически съветници, както и доброволци на ЦИПЖ. Тази дейност бе организира с цел широкото популяризиране на информацията относно програмата и подготовката на пилотна група учители и доброволци, които да започнат работа с учениците през следващата учебна година (2007-2008).

В началото експертите на ЦИПЖ запознаха участниците с Кампанията "Всички различни - всички равни", в рамките на която се осъществява проектът "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота", както и с постигнатите резултати.

Фоксът на семинара бе върху практическото обучение на учителите и доброволците как да използват модула. Лекторите демонстрираха онлайн два от интерактивните уроци - за стереотипите и правата на човека. Бяха представени два варианта за организиране на уроцине за работа в клас. Първата възможност е да се използва модулът онлайн, ако има такава възможност в училищата, тъй като това е един дъвременен и атрактивен начин на учене и провокира интереса на учениците. Втората възможност е да се използват обучителните материали, включени в "Книгата за учителя" - ръководство за учителя и/или доброволеца и пранове на уроците, допълнителна информация и библиография.

Най-важната част от семинар бе дискусията относно качеството и адекватността на предложените материали. Учителите споделиха мнения и опит от работата си с ученици на тази възраст. По-голямата част от тях бяха на мнение, че темите и уроците в модула са приложими и подходящи за тази възраства група и че биха експериментирали смодула през следваща учебна година н часа на класа. Участниците със задоволство отбелязаха, че наличието вече на подобни материали в интернет им дава по-големи възможности да работят по темата в училище.Някои от учителите изразиха гоотовност да започнат да използват уроците от модула от следващата учебна година, както и да предоставят обратна информация на ЦИПЖ относно проведените уроци и нови идеи относно подобряването на модула и учителското ръководство.

 

 

       

 

Проектът „Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота" е финансиран от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа в рамките на Европейската младежка кампания за разнообразие, човешки права и активно участие „Всички различни, всички равни", дирекция „Култура и образование" на Столична община и собствени средства на Центъра за изследвания и политики за жените.

   

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2007 г.
Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Съдържание
За проекта
Кампанията „Всички различни – всички равни”
Събития
Обучителен модул за ученици
Партньори
Още по темата:
V - VІІ клас
Модул за V - VІІ клас

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА