* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2010 г. - 2012 г.Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството

Проект "Самооценка на нуждите на предоставящите грижа в семейството: пътят на подкрепата"
За проекта

Проектът (август 2010 г. - юли 2012 г.) има за цел да идентифицира добрите практики на ниво ЕС за подобряване на осведомеността и обучение на полагащите грижа в семейството да направят самооценка на своите нужди. Самооценката е необходима за да се изразят по-ясно трудностите, пред които полагащите грижа в семейството са изправени, да могат да идентифицират нуждите си и да потърсят адекватна помощ.

Погълнати от ангажиментите си към роднината, за който се грижат, полагащите грижа в семейството често пренебрегват себе си, както и помощта, която биха могли да получат извън семейството. Най-често те не се осъзнават като хора, предоставящи определени услуги, а само като родители, съпрузи и деца, полагащи грижа за зависим член на семейството. Оттук и липсата на знания и информираност за техните собствени права.

През лятото на 2012 г. проектът приключи с препоръки за съставяне на инструменти (обучителни програми, наръчници и др.), които да отговорят на нуждите на полагащите грижа. С оглед намирането на решения, годни да отговорят на множеството разнообразни ситуации, работният екип по проекта включваше представители на НПО от 9 европейски страни (НПО, активно работещи в областта на уврежданията, болестта на Алцхаймер и др. организации) и включваше хора, които полагат грижи за зависими членове на семейството във всички фази от развитието на проекта. Наред с дискусиите за самооценката, по проекта се осъществиха работни посещения с цел подобряване разбирането на различните модели на подкрепа на полагащите грижа в семейството, съществуващи в Европа.

Програма на работните посещения можете да видите тук .

Проектът се финансира от Програма „Учене през целия живот" на ЕС чрез секторна програма Грюндвиг „Партньорство за познание".

Тази публикация отразява изключително и само възгледите на авторите си и Европейската комисия или нейните служби не носят отговорност за използването на съдържащата се тук информация.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2010 г. - 2012 г.
Проект "Диалог"
Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Съдържание
За проекта
Партньори
Цели и подход
Европейска харта на предоставящите грижи в семейството
Допълнителни източници
Резултати

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА