* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиНастоящи проекти

Проект CARVE - Компаниите срещу насилието, основано на пола
(ЦИПЖ)
Партньори

Проектът, се изпълнява от 1 ноември 2014 година до 31 октомври 2016 година в пет страни в Европа: Франция, Белгия, България, Гърция и Испания.


Координатор:


Fondation Agir Contre l’Exclusion

FACE e фондация, създадена с подкрепата на 15 големи компании във Франция през 1993 година,  с цел развитие на идеята за социалното включване на компаниите на национално и на международно ниво. Фондацията днес обединява малки и големи компании, местни и национални власти в съвместни инициативи за преодоляване на социалното изключване, дискриминацията и бедността като основните и области на действие са: социална корпоративно отговорност, интеграция, образование, достъп до услуги и местно развитие.


Партньори:

 

Pour la Solidarité ASBL

POUR LA SOLIDARITÉ – PLS е независим европейски мозъчен тръст (think & do tank), основан през 2002 година от белгийския икономист Денис Стокинк ,  който работи за насърчаване на солидарността и устойчивото развите в Европа и укрепването на Европейския социален модел, основан на баланса между икономическото развитие и социалната справедливост.CEPS Projectes Socials

CEPS PROJECTES SOCIALS работи в областта на социалните и образователните инициативи за деца, младежи и възрастни, обучения за професионалисти и иновативни изследвания. CEPS е основана през 1994 година и днес има близо  230 служители в Барселона.Център за изследвания и политики за жените

Център за изследвания и политики за жените работи в областта на равнопоставеност на половете и предотвратяване на насилието над жени от 2003 година. Организацията има над 50 успешно изпълнени национални и международни проекта и участва редовно в национални и международни работни експертни групи и изследователски екипи, които разработват проучвания и препоръки за прилагане на политики и законодателство по равнопоставеност на половете и предотвратяване на насилието, основано на пола. ЦИПЖ е член на Европейската конфедерация на семейните организации в Европейския съюз (COFACE) и Международната мрежа за политики по равнопоставеност на половете (IGPN) .Social Accountability

Social Accountability е НПО, което работи в Атина, Гърция за развитие на принципите на социалната отговорност чрез инициативи за повишаване на информираността и мобилизиране на общественото мнение за промяна на механизмите и практиките на социалната отговорност.The Hellenic Network for CSR

CSR Hellas (Гръцка мрежа за корпоративна социална отговорност ) е неправителствена организация на бизнеса, национален партньор на CSR Europe и координатор на Мрежата на Глобалния Договор на ООН. Основана е през 2000 година и днес  има повече от 125 члена - компании и организации. Целите на организацията са насърчаване на идеята, принципите и ценностите на корпоративната социална отговорност и бизнес етиката, които популяризира сред бизнес общността и широката общественост в Гърция.

 Coordination du Lobby Européen des Femmes

Френският координационен офис на Европейското женско лоби работи за насърчаване на равните права и равните възможности на жените чрез лобиране на национално и на европейско ниво. Организацията се бори с дискриминацията по пол в икономическата, политическата и социалната сфера и с всички форми на насилие срещу жените.


Асоцииран партньор:


The European Association for People Management

Европейската асоциация за управление на персонала (EAPM) е основана през 1962 година от националните асоциации за управление на персонала във Франция, Германия, Швейцария и Великобритания . 

 

 

 

 
 

 

 

  
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Партньори
Национален дискусионен форум
Национално проучване: Компаниите срещу насилието, основано на пола
Видео
Наръчник с добри практики за бизнеса

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА