* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2006 г.Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"

Дейности по проекта
Форум в София - І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

На 18 май 2006 г. в аудитория 65 на Софийски университет „Св. Климент Охридски” се проведе дискусионен форум на тема „Процесът на разширяването на ЕС и равенството на половете”, организиран от Фондация „Център за изследвания и политики за жените” по проект „Младите жени градят мостове за европейско партньорство”.

 

На форума присъстваха г-жа Маруся Любчева – депутат от 40-то Народно събрание и член на Подкомисията по правата на жените и равнопоставеността на половете, г-жа Фулиа Юджекьок – културно аташе на Република Турция, г-жа Жасмин Попова – представител на Министерство на външните работи, г-жа Лиляна Вълчева – председател на Националния браншови синдикат „Висше образование и наука” към КНСБ, г-жа  Юлияна Николова – директор на  Европейския институт,ръководители и представители на неправителствени организации, представителки от Българската асоциация на университетските жени, преподаватели от Софийски университет (Философски факултет, Факултет по класически и нови филологии, Центъра за източни езици и култури), студенти от Софийски университет, УНСС, Техническия университет, Нов български университет и др.

 

Форумът бе открит от партньорите по проекта, които представиха организациите си и тяхната работа в България, Турция и Франция, както и  интереса си към проекта, фазите му до този момент и очакванията си проектът да допринесе за повишаване на информираността на младите хора за равнопоставеността на половете в трите страни.

 

На вниманието на публиката бе представен кратък филм интервю за мнението на студентите относно националното законодателство по равнопоставеност на половете и влиянието на разширяването на ЕС върху ефективното му прилагане, както и мнението им  за кандидатурата на Турция за членство в ЕС.

 

Форумът завърши с представяне на резултатите от анкетни проучвания, изготвени от партньорските организации за информираността на студентите за равните възможности за жените и мъжете в България, Турция и Франция. Виж презентацията на резултатите в pdf формат: results_presentation_bg.pdf (539.32 Kb)

  

Общият извод от представените резултатите и от коментарите, получени от участниците на форума, бе, че младите хора в България не познават добре националното законодателство за равнопоставеност на половете в собствената си страна, нямат обективен поглед върху процесите на разширяване на Европейския съюз и слабо познават съседна Турция и Франция. Това дава повод на организаторите да смятат, че информираността на младите хора е важна цел и следва проектът да развие максимално възможностите си за разпространение на резултатите от проучванията и интервютата в пряк контакт със студентите и то не само в София, където са осъществени проучванията, а и в страната. По този начин ще бъде постигнат мултиплициращ ефект от проекта и кръгът на хората, които ще се запознаят с тази тема, многократно ще бъде увеличен.

 

  


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2006 г.
Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
ТВ предавания по телевизия "Европа"
Съдържание
Резултати от анкетите, документален филм, форуми
Форум в Анкара
Форум в София - І
Форум в София - ІІ
Форум в Ним
Заключителен форум в Анкара
Материали и презентации
Още по темата:
Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
Младите жени градят мостове за европейско партньорство

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА