* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2006 г.Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"

Дейности по проекта
Заключителен форум в Анкара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 21 декември 2006 г. в Културния център на Техническия университет в Анкара, Турция се проведе заключителният форум по проект „Млади жени градят мостове за европейско партньорство”. Форумът би открит с анимирана филмова презентация „Хармония на цветовете”, която представи в исторически план приноса на жените от Анадола в областта на науката, изкуството и обществено политическия живот, както и факти за усилията на женските организации в Турция за приемане на ново законодателство, гарантиращо в по-голяма степен равнопоставеността на половете.

 

Партньорските организации Център за изследване и политики за жените от България, Документационен и информационен център за жените (CEDIF) от Франция и организация „Летящата метла” (Uçan Süpürge) от Турция представиха пред аудиторията етапите на реализиране на съвместния проект. Модераторът на срещата г-жа Селен Доган запозна аудиторията с целта и основните дейности по проекта. Г-жа Урун Гюнер, координатор, обобщи резултатите от проведените конференции в трите университета в Анкара, София и Ним и представи основните изводи от изпълнението на проекта.

 

От българска страна г-жа Роза Димова (координатор на проекта за ЦИПЖ) направи преглед на основните етапи в европейския интеграционен процес и националната политика за равнопоставеност на половете, г-жа Магданела Делинешева говори за политическото участие на жените в България и подкрепата на женските неправителствени организации, а ст.н.с. д-р Мариана Драганова, от Института по социология на Българска академия на науките, представи резултатите от две социологически проучвания за проблемите на селските жени и жените предприемачки.

 

Гостите от Франция споделиха с аудиторията своя опит от съвместната работа с партньорите от Турция и България. Жералдин Деспати представи организационната структура на Документационния и информационен център за жените (CEDIF) и неговата дейност. Никол Кизик подчерта, че съвместният проект между трите страни е изградил истинско партньорство за развитие на знанието, образованието и активното гражданство. Мишел Клементе разказа за добрата практика от проекта на университета Монпелие ІІІ за насърчаване равнопоставеността на половете, финансиран от Европейския социален фонд.

 

От турска страна бе представено изследване за историята и структурата на феминистките организации в Турция, поднесена от г-жа Айше Гьонюлю, докторант в Теническия университет и член на научен екип, провел изследването.

 

Основните им заключения бяха, че:

 • Съвместната им работа по проекта е предоставила изключителна възможност за създаване на отлични партньорски взаимоотношения и споделяне на добри практики между трите организации за успешното провеждане на продължаващия дебат по проблемите на равнопоставеността на половете в трите страни, които се намират на различни етапи от процеса си на интеграция  към Европейския съюз.
 • Въпреки различните културни и обществено политически особености в трите страни, партньорите са се постарали да предадат основните послания на проекта, насочени към повишаване на чувствителността на младите хора към проблематиката, свързана с равнопоставеността на половете.
 • Проведените конференции са пример за възможността НПО сектора, преподавателите и студентите от университетите да си сътрудничат в работата си и да обогатяват взаимно опита и знанията си.
 • Съвместната работа на партньорите по единадесет месечния проект им е предоставила възможност да научат много един от друг и да работят съвместно за усъвършенстване на подхода си за повишаване на информираността на младата аудитория и привличане на интерес й към проблематиката, свързана с равнопоставеността на половете. В хода на проекта е използвана активно методологията за неформално обучение по правата на човека и овластяване на младежта в процеса на вземане на решения.
 • В хода на реализиране на проекта, партньорите са откривали съвместно особеностите на мултинационалното културно пространство, опитвайки се да създадат мост между поколенията, традициите и предизвикателствата на настоящето и ценностите на източната и западната култура, използвайки прекия контакт, технологиите и визуалното изкуство .

Като необходими стъпки в бъдещата си работа партньорите определиха:

 • Съвместните усилия на НПО сектора и образователните институции за включване на темата за равнопоставеността на половете в образователните програми в основното, средното и висшето образование.
 • Създаване на звена за директна работа с младите хора в университетите и училищата с цел навлизане на темата в образователните институции.
 • Още по-задълбочена изследователска работа, свързана с идентифицирането на проблемите на младите хора и предоставяне на помощ и консултации чрез звената за директна работа по разрешаването на конфликти, свързани с дискриминация, сексизъм и проституция.
 • Разработване на бъдещи съвместни проекти  за стимулиране на активното гражданство на младите хора и чувствителността им по отношение на проблемите, свързани с неравнопоставеността на половете.
 • Повече усилия и съвместна работа на неправителствения сектор с изпълнителната власт в хода на прилагане на общата политика по равнопоставеност на половете на Европейския съюз на национално ниво.
 • Изграждане на стабилни национални мрежи от неправителствени организации, работещи по проблемите на равнопоставеността  на половете, както и създаването на дългосрочни партньорство на Европейско ниво.

В заключение домакините отново изразиха надеждите си за бъдещо ползотворно сътрудничество.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2006 г.
Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
ТВ предавания по телевизия "Европа"
Съдържание
Резултати от анкетите, документален филм, форуми
Форум в Анкара
Форум в София - І
Форум в София - ІІ
Форум в Ним
Заключителен форум в Анкара
Материали и презентации
Още по темата:
Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
Младите жени градят мостове за европейско партньорство

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА