* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2006 г.Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"

Дейности по проекта
Форум в Ним

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

На 17 ноември 2006 г. в Университета „Вобан”, гр. Ним, Южна Франция  се проведе четвъртият поред форум по проект „Младите жени градят мостове за европейско партньорство”. Форумът се състоя в рамките на Седмицата на международното университетско сътрудничество и солидарност, организирана от 13 до17 ноември 2006 г. в университетите в Монтпелие, Перпинян и Ним.

 

На форума, организиран от Документационен и информационен център за жените (CEDIF), Франция, присъстваха представителите на организациите партньори Център за изследване и политики за жените от България, и организация „Летящата метла” (Uçan Süpürge) от Турция, студенти от университета в Ним  и техните преподаватели, както и представители на Министерството  на социалното сътрудничество  и паритета и на мисията „Паритет и професинолно равенство” към Министерството на транспорта и туризма. Във форума взеха участие социални работници, журналисти и представители на неправителствени организации от региона Лангедок-Русийон. 

 

Участниците във форума бяха запознати с проекта и неговите цели и развитието му до този момент. Представен бе филмът, заснет от партньорите, както и резултатите от анкетата, проведена сред студентите в трите страни, след което бе дадена думата за дискусия и мнения на участниците.

 

Във Франция, както и в Турция и в България, основната тема за дискусия на форумите бе необходимостта от промяна на манталитета, и то особено на младите хора. Констатирано бе, че общо наблюдавано явление и в трите страни е, че студентите предпочитат да говорят повече за обществения, отколкото за частния си живот. Интимният живот и съжителството на младите хора преди брака не е коментиран факт, а той е важно поле, в което е време да започне промяна в посока на  равното разпределяне на задълженията в общото домакинство и споделянето на отговорностите, коментираха представители на неправителствени организации. Съжителството в брак или без брак е онази област, в която е важно младите хора да започнат да задават открито въпросите си в частния живот и все повече да отварят мисленето си към преодоляване на стереотипите. Макар и Франция да е една от основателките на Европейския съюз, този факт не е от съществена важност за нивото на равнопоставеност на половете, коментираха представители на медиите от Ним. Много още може да се желае по отношение на кариерното развитие на жените във Франция и тяхното лично свободно време. Роля за повишаване на информираността на обществото по този въпрос имат медиите и училището. Все още обаче е факт, че младото поколение следва стандарти, установени в личните отношения и брака от предишните поколения.  Предоляването на стереотипното мислене в личния им живот има значение за преодоляване на стереотипното мислене по отншение на мястото и ролята на половете в обществения живот. Участието на жените в политиката все повече се приема за нормален факт от френското общество и се подкрепя. Пример за това бе даден с победата за първи път на жена, кандидат от социалистическата партия – г-жа Сеголен Роял на предварителните избори за кандидат президент, която бе оповестена в деня на форума в Ним – 17 ноември 2006 г.

 

Организаторите на форума предоставиха чудесната възможност на участниците да се запознаят с филма на Пол Заджерман „Когато жените започнат да се бъркат”, разказващ за историята на феминизма във Франция, съвместяването на ролите на жената майка и добра съпруга и работещата жена, за правото й да решава колко деца да роди, да мисли за кариерата си и за свободното си време.

 

Филмът постави акцент върху най-често срещаните стереотипи за ролята на жената във Франция и естествено предизвика дискусия в залата за необходимостта от промяна на манталитета, която следва да започне от семейството и да е стимулирана от образованието чрез включването на програми по равнопоставеност на половете във всички степени на образование. Изтъкнат бе фактът, че във Франция, като и в България учителската професия е силно феминизирана и често възниква въпросът за възпитанието на момчетата само от  жени в училище и ефекта върху тяхното развитие. 

 

Стереотипите и битово ориентираното мислене са проблем за демокрацията, сподели представителят на организацията  „Европейската къща” (Maison de lEurope) . Той  допълни, че по негово мнение отговорите на студентите от анкетните проучвания на въпросите какво е първото нещо, което си представят, когато чуят името на някоя от трите държави, са на доста елементарно ниво. Това е повод за размисъл, допълни той, за това доколко младите хора са заинтересовани да разсъждават по теми, извън битовите си нужди и консуматорския си интерес. Според него, ако младите хора във Франция познават по-добре законите, които са основата на демокрацията, има по-голям шанс да  имат позиция и по проблемите за равнопоставеността на половете. Факт е обаче, че много малко млади хора познават националното си законодателство и смятат, че то е ефективно. В тази връзка, участниците дадоха примери за не прилагането на новото законодателство, прието в началото на 2006 г. във Франция, което дава възможност съпругът да приема фамилното име на съпругата си , както и да бъде избирано майчиното фамилно име за фамилно име на детето, родено в брак.

 

Участниците във форума изразиха мнение, че важна роля за повишаване на информираността на обществеността и за разясняване на новото законодателство, както и за неговото прилагане биха могли да играят и органите на изпълнителната власт. Най-добре е този процес да бъде двустранен и обществото активно да бъде включвано в процеса на законотворчеството, тъй като много често развитието на обществото изпреварва приемането на нови закони, допълниха студенти от университета в Ним. 

 

Студентите признаха, че много малко млади хора познават еволюцията и механизма на влияние на европейското законодателство над националните законодателства по равнопоставеност на половете. Важно е, обаче младите хора да имат възможност да се информират за възможните решения на ежедневните си проблеми, свързани с неравнопоставеност на половете и дискриминацията. В тази връзка Криста Дюма, представител на Мисията по равнопоставеност на половете, създадена по пилотен проект, реализиран  в университета „Пол Валери” в Монтпелие и финансиран от Европейския социален фонд, представи възможностите за обединяване на усилията на НПО сектора, администрацията на университета, преподавателите и изследователите в предоставяне на консултации и експертна помощ на студентите. Работата на мисията е насочена главно към информиране на студентите в университета за проблемите, свързани с дискриминация, сексизъм, сексуален тормоз и проституция и предоставя експертна помощ и консултации в проблемни ситуации. През 2005 г. мисията получава финансиране от университета, на базата на междуинституционално регионално споразумение, ангажиращо местните власти в областта на изследванията и технологиите, младежта и спорта, културата, социалната политика и индустриалните изследвания. Понастоящем мисията осъществява функцията на координатор на изследователската работа, информационните и превантивните кампании и индивидуалната работа със студентите и преподавателите в университета „Пол Валери” и се помещава в него. В резултат на подобни проекти, финансирани от Европейския социален фонд е изградена и мрежа на изследователските звена, създадени в Монтпелие, Тулуза, Тур, Лион, Лил и Реймс, които спомагат за предоставяне на статистически данни и изготвяне на изследванията с по-голяма представителност и подпомагат по-ефективното лоби от страна на НПО сектора.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2006 г.
Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
ТВ предавания по телевизия "Европа"
Съдържание
Резултати от анкетите, документален филм, форуми
Форум в Анкара
Форум в София - І
Форум в София - ІІ
Форум в Ним
Заключителен форум в Анкара
Материали и презентации
Още по темата:
Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
Младите жени градят мостове за европейско партньорство

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА