* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
Начало В БългарияПолитики за равни възможностиНационални програми за превенция и борба с насилието над жени

Национални програми за превенция и борба с насилието над жени

 

  Национални програми за предотвратяване и противодействие на трафика на  

  хора и закрила на жертвите му

 

Съгласно член 4 от Правилника за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафикана хора, Националната комисия разработва ежегодно национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му и я представя за утвърждаване от Министерския съвет. Такива програми бяха приети за 2005 г. и за 2006 г.

 

Програмите предвиждат изграждането на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора на национално и местно ниво, повишаването на осведомеността на обществото по проблема трафик на хора и относно механизмите за неговото ограничаване и създаване на обществена непримиримост към явлението. Мерките са насочени към обхващане на рисковите групи, подготовка и обучение на кадри, работещи в областта на трафика на хора, провеждане на изследвания по темата, подготовка и популяризиране на информационни продукти, както и провеждането на информационни кампании.

 

 

Съдържат се още мерки, които целят оказване на помощ и съдействие на жертвите на трафик на хора и защита на техните права. Разделът “Възстановяване и реинтеграция на жертвите” е насочен към преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото. Програмата съдържа още мерки, които имат за цел подобряване на международното сътрудничество и обмен на най-добрите практики в областта на противодействието на трафика на хора.

 

Предвидено е изработване и приемане на документи, които ще конкретизират и допълнят съществуващата нормативна уредба. Предвижда се и създаване на механизъм за проучване, анализ и съвместимост на статистическата информация във връзка с трафика на хора.

 

Не е предвиден, обаче, конкретен бюджет за отделните дейности по програмите, а след всяка една от тях се посочва отговорното за финансирането и за реализацията й министерство или правителствена институция.

 

 

 

  Национална програма за превенция и защита от домашно насилие

 

 

Програмата за превенция и защита от домашно насилие се приема в изпълнение на § 2 от Заключителните разпоредби във връзка с чл. 6, ал. 1 на Закона за защита срещу домашното насилие (ЗЗДН) и в съответствие с международните стандарти и ангажиментите на Република България по международни конвенции и във връзка с присъединяването ни към Европейския съюз.

 

Съобразно чл. 5 от Преамбюла на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, държавите са отговорни за промяна на социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете, за премахване на предразсъдъците и на обичайните и други практики, основани на идеята за подчиненото положение или превъзходството на някой от двата пола.

 

На 19 Октомври 2006 правителството одобри първата Програма за превенция и защита от домашно насилие за периода 2007-2008 г.

 

В програмата се планира откриването на национална 24-часова телефонна линия за предоставяне на информация на пострадалите от домашно насилие, както и разкриването на временни подслони за жертвите на домашно насилие. Заложено е и разработването и внедряването на обучения, насочени към определени категории служители в специализирани институции, полицейски служители и правораздавателни органи.

 

Предвижда се във всеки областен център да има стаи за подслон на жертвите на домашно насилие. За тези подслони са отделени 270 000 лв. Засега телефонната линия за жертвите на домашно насилие е телефонът на полицията. Амбицията на експертите в МВР е за тази цел да се ползва отделен номер. Сред ангажиментите на МВР е и изработването на справочник за защита срещу домашно насилие, съдържащ съвети към пострадалите лица за получаване на бърза и ефективна защита в случаи на домашно насилие.

 

Цели на Програмата са превенция и защита от домашно насилие, осъществявани чрез популяризиране сред обществеността на проблема “домашно насилие”, първична и вторична превенция, повишаване на квалификацията на лицата, натоварени със защита по ЗЗДН, както и създаване на база за развитие на програми за възстановяване на лица, пострадали от домашно насилие и специализирани програми за извършителите.

 

Последна актуализация: 22.02.2007 г.  


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Политики за равни възможности
Политики на пазара на труда
Преглед на Националните планове по равнопоставеността
Национални програми за превенция и борба с насилието над жени

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА