* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
Начало В БългарияПолитики за равни възможностиПреглед на Националните планове по равнопоставеността

Преглед на Националните планове по равнопоставеността на половете

Мерките, предвиждани от държавата за насърчаване на равнопоставеността на половете са включени в различни планове за действие от 1996 г. насам.

 

 

  Национални планове за действие в изпълнение на Пекинската платформа

 

Националният план за действие в изпълнение на задълженията на Република България, поети на Четвъртата световна конференция на Обединените нации за жените (Пекин, 1995 г.) бе одобрен от Националния съвет по социалните и демографски въпроси към Министерския съвет на 2 юли 1996 г. Документът съчетава правителствени инициативи и инициативи, предложени от неправителствени организации. Резултатите от изпълнението на плана са постигнати основно от неправителствения сектор, който работи последователно в  основните насоки, очертани в Декларацията и Платформата за действие от Пекин (1995 г.).Главна цел е постигането на действително равенство и участие на жените във всички сфери на обществения живот въз основа на устойчиво социално и икономическо развитие и утвърждаване изграждането на демократично гражданско общество. Необходимостта от институционални механизми за осигуряване на равни възможности за жените и мъжете, както и необходимите стъпки, които трябва да бъдат направени за изменения в правната система, са изложени в плана. Планът указва отговорните институции и организации и необходимите ресурси за осъществяването му. За изпълнението на плана Министерският съвет приема и Мерки на правителството с Решение 1101 от 30 септември 1996 г.

 

През октомври 2004 г. България представи пред Икономическата комисия за Европа на ООН своя Правителствен доклад във връзка с  изпълнението Пекинската платформа за действие (1995 г.), приета на Четвъртата Конференция на ООН за жените и с резултатите от 23 Специална сесия на Генералната асамблея на ООН (2000 г.). Няма алтернативен доклад от НПО сектора.

 

  

  Национални планове за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете

 

Националните планове за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете (за 2005 г. и 2006 г.) се разработват в съответствие с ангажиментите на България по присъединяването към ЕС в Глава 13 “Социална политика и заетост” и целят обединяване усилията на институциите за провеждане на политика за равни възможности на жените и мъжете във всички сфери на икономическия, политическия и обществения живот на страната. Действията, предвидени в плана, са насочени към обществото като цяло и насърчават равнопоставеността при достъпа до здравеопазване и образование, по-широкото включване в процесите на вземане на решения, повишаване на информираността на обществото и премахване на стереотипите за ролите на жените и мъжете. За 2007 г. не се предвижда разработването на нов план за действие, тъй като все още част от мерките, заложени в предходните планове не са изпълнени и усилията трябва да бъдат насочени първо натам.

 

Последна актуализация: 22.02.2007 г.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Политики за равни възможности
Политики на пазара на труда
Преглед на Националните планове по равнопоставеността
Национални програми за превенция и борба с насилието над жени

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА