* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2013 г.

Проект "Европейска кампания за повишаване на чувствителността по отношение на кибертормоза"
(ЦИПЖ)
За проекта


Европейска кампания за повишаване на чувствителността по отношение на кибертормоза
 

Програма ДАФНЕ III на Европейската комисия

Продължителност: 1 февруари 2013г. - края на юни 2014 г.

Според Европейската комисия, кибертормозът представлява вербален или психологически тормоз, осъществяван от индивид или група срещу други индивиди или групи. Кибертормозът може да се проявява под различни форми: подигравки, обиди, заплахи, слухове, клюки, преднамерен акт на насилие, заснет с цел разпространение чрез мобилни телефони или интернет (happy slapping), неприятни коментари или клевети. Интерактивните он-лайн услуги (e-mail, chat rooms, instant messaging) и мобилните телефони предоставят още много други нови възможности за злоупотреба.

Цели на проекта:

Разпространение на информация, която подпомага осъзнаването на факта, че кибертормозът е реална опасност, която предизвиква непосредствена и значима вреда.


Формиране на работни групи, които да организират обмен на добри практики за разпознаване, наблюдение и превенция на кибертормоз, особенно в училищата и в семействата.

 
Разработване на специфични препоръки към вземащите решения на ниво ЕС и в страните членки като бъдат посочени примери за кампании за превенция, които са имали позитивно въздействие и към които младите хора имат положително отношение.

 

Едновременно  с концептуалната работа по проекта, ще бъдат разработени удобни за потребителя визуални материали за он-лайн кампания, окуражаващи участието на децата и младите хора, които са не само целева група и крайни ползватели на резултатите от проекта, но и преки участници в процеса на социалната и поведенческата промяна, към която проектът се стреми.

 Повече за проекта можете да видите на: http://deletecyberbullying.eu/

 daphne

Проектът се финансира по програма ДАФНЕ III, която се стреми да допринесе за защита на децата, младите хора и жените от всички форми на насилие като достигне високо ниво на опазване на здравето, благосъстоянието и социалната кохезия. Специфичните й цели са да допринася за превенцията и борбата с всички форми на насилие в частната и публичната сфера, включително превенция на сексуалната експлоатация и трафика на хора. Програмата има за задача да подпомага превантивните действия и оказването на покрепа на жертвите и  рисковите групи.

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Партньори
Дейности
Европейска конференция, посветена на кибертормоза
Образователно приложение за Андроид
Видео: Онлайн тормоз: има изход!

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА