* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2013 г.

Проект "Европейска кампания за повишаване на чувствителността по отношение на кибертормоза"
(ЦИПЖ)
Партньори

  

Чрез сътрудничество между партньорските организации, проектът се стреми да развие  общи подходи за превенция на риска, информиране и разработване на насоки към семействата, родителите, децата и всички други заинтересовани страни.

Проектен координатор:

Конфедерация на семейните организации в Европейския съюз - COFACE

http://www.coface-eu.org/en/

COFACE координира осем партньорски организации от различни европейски страни, които споделят една и съща цел - да повишават чувствителността по отношение на кибертормоза, да разработват инструменти, с които да подпомогнат превенцията му и да направят ранната интервенция възможна както и да работят за овластяване на пострадалите от кибертормоз.

Вече съществува знание за това какво представлява кибертормозът и какво би могло да се направи, за да се спре, но COFACE се концентрира и върху един нов елемент: общуването и обсъждането му в семейството, проучване за ролята на родителите и другите членове на семейството, положението на семейството и влиянието му по отношение на опасността децата да станат жертви на кибертормоз. 

Партньори:

ASGECO-Confederación (Consumers' Confederation), Испания
www.asgeco.org

BeatBullying (Anti-bullying Organisation), Великобритания
www.beatbullying.org

Център за изследвания и политики за жените, България

www.cwsp.bg

Gezinsbond (Flemish Leagues of Families), Belgium

www.gezinsbond.be

Isadora Duncan (Foundation of One-Parent families), Spain

http://isadoraduncan.es

KMOP (Family and Childcare Center), Greece

www.kmop.gr

Väestöliitto (Family Federation), Finland

www.vaestoliitto.fi

Kék Vonal, Hungary

www.kek-vonal.hu

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Партньори
Дейности
Европейска конференция, посветена на кибертормоза
Образователно приложение за Андроид
Видео: Онлайн тормоз: има изход!

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА