* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2013 г.

Проект "Европейска кампания за повишаване на чувствителността по отношение на кибертормоза"
(ЦИПЖ)
Европейска конференция, посветена на кибертормоза

 

http://animoto.com/play/BkTHyDd63SdGjl4QUr544Q

Мадрид, 28 май 2013 година

"Забравих какво е да се чувстваш щастлив.." бяха затрогващите думи на 17 годишната Натали, пострадала от тормоз и кибертормоз, която сподели своята лична история с участниците в Европейската конференция под надслов "Изтрий кибертормоза".

На 28 май в Мадрид се проведе Европейската конференция, посветена на кибертормоза, организирана от Конфедерацията на семейните организации в Европейския съюз (COFACE), на която присъстваха над 80 участници, експерти в областта от цяла Европа. 

Като част от проекта, конференцията си постави амбициозната цел да събере всички участници в борбата с кибертормоза - семейства, млади хора, неправителствени организации, училища, правоприлагащи органи и представители на индустрията.

В хода на събитието, в различните пленарни и интерактивни сесии, участниците споделиха опита си, обогатиха знанията си и показаха интерес за сътрудничество и съвместно преодоляване на предизвикателствата, които поставя кибертормозът. 

Подходът "връстници подкрепят връстници" (peer mentoring) бе дискутиран оживено като един от най-успешните начини за превенция и справяне с кибертормоза, най вече като подход за овластяване на младите хора да говорят за лошия си опит и да търсят помощ от други млади хора на тяхната възраст.

Акцент на конференцията бе чистосърдечно споделеният опит на 4 тийнейджърки от Испания и Великобритания, които разказаха  личните си истории и по този начин доближиха участниците до същината на проблема. Те разкриха, че кибертормозът като, че ли е повече "момичешка работа" и момичетата по-често от момчетата тормозят или са тормозени.

Участниците стигнаха до консенсус, че кибертормозът не е само въпрос на използване на технологиите, но най-вече въпрос на поведение в киберпространството и че изграждането на емпатия и чувството за отговорност сред младите хора са ключови, за да бъде киберпространството зона, защитена от тормоз. 
 

Дискусиите на конференцията показаха, че мнозина участници от различни области вече разбират необходимостта от спешни действия и признават, че без координиран подход, съществена промяна за преодоляване на кибертормоза ще е трудно постижима.

Следващата стъпка по проекта е стартирането на Европейската он-лайн кампания, наречена "Големият поход " (The Big March) през ноември  2013 година.

 

Доклад и  мултимедийни материали от конференцията:

Презентации:
http://coface-eu.us5.list-manage2.com/track/click?u=c705118bcee1950935668e454&id=d78755fd2b&e=a58646db88

Видео и снимки:
http://coface-eu.us5.list-manage2.com/track/click?u=c705118bcee1950935668e454&id=c0e8e0f9f7&e=a58646db88

     

Доклад от конференцията

Повече информация за конференцията на : http://deletecyberbullying.eu/euconference/


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Партньори
Дейности
Европейска конференция, посветена на кибертормоза
Образователно приложение за Андроид
Видео: Онлайн тормоз: има изход!

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА