* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2013 г.

Проект "Европейска кампания за повишаване на чувствителността по отношение на кибертормоза"
(ЦИПЖ)
Видео: Онлайн тормоз: има изход!


Децата имат право да бъдат защитени, за да не бъдат наранявани и да не се злоупотребява с тях физически и психически. Децата имат право на неприкосновеност на личността. Всички ние носим споделена отговорност, за да им гарантираме тези права, така че децата и младите хора да могат да играят, да учат, да се развиват и да участват активно и безопасно в живота онлайн и офлайн.
 
В Европа статистиката показва, че всяко четвърто дете в някакъв момент от живота си се е сблъсквало с онлайн тормоз. Последствията от онлайн тормоза са добре известни - засяга самоуважението, постиженията в училище, а дори може да доведе до мисли или опити за самоубийство. Онлайн тормозът засяга и децата, които тормозят или просто го наблюдават, родителите и училищата. Това видео може да е в помощ на всички засегнати и заинтересовани страни:

Родители, научете децата си какво е съпричастност и поговорете с тях за заниманията им в интернет!

Учители, помогнете на децата да разберат къде е границата между "забавно" и "жестоко". Направете заедно с учениците си списък с правила срещу онлайн тормоза!

Деца, ако сте свидетели на онлайн тормоз, съобщете за него и окажете подкрепа!

Видеото е създадено в рамките на проект "Европейска кампания за повишаване на чувствителността по отношение на кибертормоза", финансира по програма ДАФНЕ III на Европейската комисия.

 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Партньори
Дейности
Европейска конференция, посветена на кибертормоза
Образователно приложение за Андроид
Видео: Онлайн тормоз: има изход!

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА