* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2015 г.

Проект "Национална кампания Да бъдеш баща"
(ЦИПЖ)
Бащи и деца: сведения от Европа

(данни от анализ на RAND – Европа)  

Барбара Йанта (Barbara Janta) е анализатор в отдела по Образование, заетост и социална политика към изследователския център „Ранд” (RAND) в Европа.

Според изследване на Ранд политиките за предоставяне на платени отпуски в Европа осигуряват възможност на бащите да имат все по-голяма роля при отглеждането на децата. Остава въпросът дали бащите се възползват от тази възможност и при какви условия?  

Европейският опит показва, че диференцирането на различни видове отпуски за отглеждане на дете има голямо значение за насърчаването на бащите да отделят повече време на отглеждането на децата си. Важно е да се отбележи, че някои политики са насочени специфично към майките (отпускът по майчинство), някои - към бащите (отпуск по бащинство), а трети и към двамата родители (родителски отпуск). Към момента почти всички страни-членки на ЕС са въвели отпуск по бащинство, който обикновено може да се използва до навършване на детето на една година. Европейската практика показва, че мъжете се възползват обикновено от този отпуск непосредствено след раждането на детето, за да могат едновременно да създадат връзка с новороденото и да помогнат на майката във възстановителния й период след раждането.  

В допълнение на отпуска по бащинство и родителският отпуск предлага възможност за бащите да се включат активно в отглеждането на децата. Но въпреки че този вид отпуск е на разположение и на двамата родители, основните му ползватели все още са майките. Както се обобщава в изследването „Отглеждане на деца в Европа” (Caring for children in Europe ), по-малко от 3 % от бащите вземат родителски отпуск в Австрия, Чехия, Финландия и Полша. В същото време почти всички майки в Словакия, Словения, Естония, Латвия, Финландия, Унгария, Чехия, Австрия и Германия са взели родителски отпуск поне за един месец през 2010 г.  

За да увеличат броя на бащите, които вземат отпуск по бащинство, някои страни въвеждат квоти за определен само за бащата период на полагаем родителски отпуск, който не може да бъде предоставен на другия родител.  Например подобна реформа, целяща насърчаването на бащите, се предприема в Германия през 2007 г. Мярката действително има резултат – процентът на бащите, които се възползват от родителския отпуск нараства от 3,3% през 2006 г. до 27,8% през 2011 г. Въпреки това значително нарастване, 82,5% от бащите взимат единствено полагаемият им се двумесечен отпуск по бащинство през 2012 г. В Португалия след въвеждане на сходни реформи в политиката по отглеждането на децата, също се наблюдава подобно нарастване на броя на мъжете, които взимат отпуск по бащинство. Там процентът на бащите, грижещи се за децата си по време на родителски отпуск се увеличава от 10,1% през 2009 г. на почти 23% през 2011 г.

На базата на осъщественото изследване, авторката заключава, че майките все още са основните лица, които се грижат за децата. Едновременно с това, както посочват резултатите, с подходящите политики бащите също могат да взимат по-активно участие в процеса на отглеждане на деца. Тя прави извод, че с включването в съвременните европейски политики на съвместяването на платената работа с грижите по отглеждането на дете, можем да очакваме и други трансформации в политиките, които да насърчат в още по-голяма степен участието на мъжете в отглеждането на децата.  И не на последно място – промените в политиките се отразяват и на социалните очаквания за това каква е ролята на бащите (и майките) при отглеждането на децата.

Превела и изготвила: Лилия Сазонова

Източник: http://www.rand.org/blog/2014/06/fathers-providing-childcare-evidence-from-europe.html

2014 г. 
 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Световна социална кампания “MenCare Campaign”
Бащи и деца: сведения от Европа
Азиатските бащи и грижата по отглеждането на децата
Шеф на милиардна компания е напуснал заради пропуснати дни с дъщеря си

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА