* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2015 г.

Проект "Национална кампания Да бъдеш баща"
(ЦИПЖ)
Азиатските бащи и грижата по отглеждането на децата

(резултати от научна конференция)

 

През октомври 2013 г. се публикуват данни от научно изследване за тенденциите за включване на бащите при отглеждането на деца в 6 азиатски страни – Индия, Китай, Малайзия, Виетнам, Япония, Филипините. Проучването е проведено от изследователски екип Промяна на семейството в Азия към  Азиатския институт за изследвания и резюмира резултатите от проведена през 2010 г . научна конференция на тема «Бащинството през 21 век: изследвания, интервенции и политики».

Ръководителка на изследването и инициаторка за конференцията е професорката по социология към Националния университет в Сингапур Jean Yeung. Тя споделя, че темата за бащинството и въобще за начина, по който мъжете се отнасят към децата си и съпругите си, е сред най-слабо изследваните аспекти на трансформацията на семействата в Азия. Това е и основната причина за организираната от нея през 2010 г. конференция, целяща да проучи начините, по които азиатските мъже променят нагласите и поведението си относно бащинството, с какво те се различават от бащите в западните общества и как се отразява тази промяна на благополучието на децата.

 

Резултатите от конференцията са следните:  

 • Във всичките шест държави майките продължават да са по-ангажирани в отглеждането на децата и предоставянето на емоционална подкрепа за тях, отколкото бащите. Въпреки ниското ниво на включване на бащите в грижите по отглеждането, се забелязва тенденция младите азиатци да се включват в повече дейности, свързани с грижите за децата, в сравнение със своите бащи. Един от най-важните фактори, определящи степента на включване на бащите, е нивото на образованието им.

 • Културата и религията в Азия представляват уникални предпоставки за формиране на представите за бащинството, в отличие от като цяло по-секуларизираните западни общества. Конфуцианското разбиране за патриархалния ред, както и възгледите на исляма, хиндуизма и християнството влияят силно върху нагласите на мъжете за ролята им в семейството, както и върху разбирането на жените за това как следва да се държат мъжете.

 • Ролята на глава на семейството, който осигурява хляба, остава централна за идентичността на мъжете в Азия. Например в Малайзия, мъжете-мюсюлмани приемат за свое задължение да осигуряват финансово децата си, както и да ги обучат в ислямската традиция. В Япония работната култура се свързва с дълги часове на работното място, както и с ясно изразено диференциране по пол. Ангажираността в работата и времето, необходимо за придвиждаване от работното място до дома, представляват най-големите пречки за японските бащи при грижата им за децата.

 • Транснационалната миграция е широко разпространена в обширни области от Азия. Например във Филипините бащите, които заминават на работа в чужбина играят значителна роля за развитието на децата си, като подкрепят финансово и емоционално своите съпруги – майките на децата. Докато бащата отсъства, майката е основният посредник в отношението баща – деца.

 • Разширените семейства и домашните помощници имат голямо значение за семейните грижи. Бащите във Виетнам играят сравнително малка роля при отглеждането на децата си; вместо това те разчитат на своите съпруги, майки и по-възрастни сестри за поддържането на дома и отглеждането на децата.

   

  Източник:http://www.ari.nus.edu.sg/docs%5Cdownloads%5CReports-and-Proceedings%5CCF-ResearchBriefSeriesNo8.pdf  

   

  Материалът е изготвен от Лилия Сазонова, 2014 г.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Световна социална кампания “MenCare Campaign”
Бащи и деца: сведения от Европа
Азиатските бащи и грижата по отглеждането на децата
Шеф на милиардна компания е напуснал заради пропуснати дни с дъщеря си

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА