* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2005 г.Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”

Дейности по проекта
Дейностите по проекта включват

  • Създаване на е-мейл група на партньорите, която да осигурява постоянен обмен и разпространение на информация както и вземането на решения, свързани с управлението на проекта;

Е-мейл групата е дейност, която продължава през целия проект и осигурява постоянен обмен и разпространение на информация, улеснява управлението на проекта и вземането на решения, свързани с него, като: уточняване методологията за обзорите; описание на задълженията на участниците; планиране и програма на посещенията; списъци на хора и организации, които ще бъдат поканени в е-форума; съдържание на интернет страниците; анкети за оценка и др.

 

  • Подготвяне на три обзора на съществуващите практики в обучението на жени в предприемачество в партньорските страни (България, Словакия Турция)

Друга важна дейност бе подготовката на три обзора на съществуващите практики в обучението на жени в предприемачество в партньорските страни по проекта. Обзорите са на английски език и всеки от националните езици и могат да бъдат намерени на интернет страниците. Словашкият обзор се фокусира основно върху менторската практика, докато българският и турският анализират съществуващия опит в обучението на жени в предприемачество в двете страни и дали менторството може да се прилага там като подход в обучението. Българският обзор още включва и малко проучване, проведено сред жени предприемачки в рамките на проекта, което представя мнението на респондентките за тяхната нагласа и желание да участват в менторски програми.

Повече може да намерите на страницата за обзорите.

 

  • Стартиране на е-форум на интернет страницата на координатора на проекта

Е-форумът е своеобразен инструмент за осъществяване на комуникация, мотивация и обучение на жени в предприемачество. Той е средство за обмяна на мнения и опит във връзка с темата за женското предприемачество и менторството като подход при обучението им. Събраните мнения са от жени в трите партньорски страни по проекта, които отговориха на на въпроса: „Смятате ли, че жените в бизнеса са склонни да споделят своя опит и знания с други жени? Защо?”

Мненията на жените можете да прочетете на страницата за форума.

 

На 13 май 2006 г. в Братислава се проведе срещата по проекта на тримата партньорски екипа. Целта на срещата бе да се представи на партньорите от Турция и България дейността на "Топ център на жените предприемачки" (ТЦП) - асоциация на жени в бизнеса, която работи в близко партньорство с Асоциация ЦИПЖ, Братислава и да се фокусира основно върху опита на организацията в осъществяване на менторски програми за жени предприемачки. По време на посещението представителите от партньорските организации по проекта и поканените за обучение организации се срещнаха с менторки и наставлявани по програмата на ТЦП от Братислава и близкия град Пезинок, обмениха идеи и обсъдиха различни подходи при мотивирането и обучението на жените за включване в програмата като менторки и наставлявани, както и плюсовете и минусите на менторството като подход в обучението. Партньорите от България и Турция имаха възможността да видят постиженията на тези жени и да научат историята на техния успех.

Повече за посещението за обмен на опит в Братислава.

 

  • Създаване на специални раздели, посветени на проекта, на интернет страниците на партньорите

Основната страница за проекта на английски и на български език се намира на интернет страницата на координатора – ЦИПЖ, София: www.cwsp.bg. Партньорите от Словакия и Турция разработват специален раздел на своята интернет страница на националния си език, като между всички страници има връзки. Свен общата информация за проекта и дейностите, страниците включват обзорите и други ресурси, свързани с менторството за жени предприемачки. Разделът с информация за проекта на ЦИПЖ, Братислава се намира на интернет страницата на техните партньори – "Топ Център" (на словашки и английски език).

 

Целта на кръглите маси е да представят резултатите от проекта и добрият опит от Словакия на местните общности и да се инициира дискусия за спецификата на менторството за жени предприемачки като начин за насърчаване тяхното участие в икономическия живот.

 

Кръглата маса в Анкара се проведе на 10 юни 2006 г. в Центъра на  местната общност, управляван от Фондацията „Съвременни жени и младежи” – привлечена към проекта от турския партньор КАДЕР като обучавана организация. На събитието присъстваха жени предприемачки от групи в неравностойно положение. Фондацията работи в един от най-големите и бедни квартали на Анкара, наречен Мамак, като предоставя различни услуги на своята целева група, свързани главно с преодоляването на неграмотността, образование и професионално обучение, подпомагане при търсене на работа и при създаването на собствен бизнес. Дискусията е фокусирана върху постиженията и проблемите на жените от групи в неравностойно положение, които са преминали обучение в Центъра в рамките на финансиран по програма „Матра” проект. Гостите посетиха няколко фирми, създадени от жените с подкрепата на Асоциация, регистрирана към Фондацията „Съвременни жени и младежи” с цел да подпомага жените при стартирането на техния бизнес. Вече има създадени няколко фирми, главно в сектора на услугите, които дават възможност на жените да се справят бедността, безработицата и социалното изключване.

Повече за кръглата маса в Анкара.

 

На кръглата маса в София, проведена на 24 юни 2006 г. партньорите от Словакия и Турция и участниците от България се запознаха с резултатите от проучване, фокусирано върху жените предприемачки. Респондентите споделят своето мнение за развитието на женското предприемачество, проблемите, които съществуват, както и за необходимостта от менторството за повишаване на знанията и уменията при управлението на техния бизнес. В кръглата маса взеха участие представителки от обучаваната организация по проекта – БАРДА, различни асоциации на жените в бизнеса, други партньорски неправителствени организации, работещи в областта, научни изследователи по темата. Гостите посетиха магазин за ръчно изработени продекти, даващ възможност на жени предприемачки да ги продават. Магазинът, наречен Ten Senses (англ. десетте чувства), организиран и управляван  в момента от Асоциация „Интегра” БДС, която се занимава с обучение на жени в предприемачески умения от няколко години насам (виж повече). В резултат на обученията са създадени няколко дамски бизнес клуба в страната, като най-активният в София прегърна идеята за Fair Trade (англ. справедлива търговия) и участва активно в създаването на магазина през 2005 г.

Повече за кръглата маса в София.

 

 

 

 

Тази страница е разработена по проект „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”, финансиран по програма Сократ/ Грюндвиг 2 на Европейската комисия.

 

Съдържанието на публикацията е единствена отговорност на Център за изследвания и политики за жените и не отразява становища на Европейската комисия или на Националната агенция „Сократ”.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2005 г.
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Съдържание
Дейностите по проекта включват
Обзор на практиките в обучението на жени в предприемачество
Е-форум
Посещение за обмяна на опит в „Топ център”, Братислава
Кръгла маса в София
Кръгла маси в Анкара
Още по темата:
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки
Женското лице на успеха

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА