* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2005 г.Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”

Дейности по проекта
Обзор на практиките в обучението на жени в предприемачество

Настоящите обзори са разработени в рамките на съвместния проект „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки, финансиран по подпрограма „Партньорства за познание”  на програма Сократ/ Грюндвиг 2 на Европейската комисия, който обхваща периода от 1 август 2005 г. до 31 юли 2006 г., с две партньорски организации в Словакия и Турция – Център за изследвания и политики за жените (ЦИПЖ – Братислава) и Асоциация за подкрепа и обучение на жени, кандидатиращи се за изборни длъжности (КАДЕР – Анкара).

 

Проектът има за цел обмен на знания и добри практики в менторство за жени предприемачки като алтернативна форма на обучение и за насърчаване менторството за жени предприемачки като начин за преодоляване на неравенството по пол, социалното изключване и бедността чрез овластяване на жените и активното им включване в националната икономика.

 

Обзорите отговарят на някои въпроси с цел анализиране на съществуващата неравнопоставеност по пол в трите страни, във връзка с икономическата активност на жените и мъжете и различния опит при обучението на жени в предприемачество. Словашкият обзор се фокусира основно върху методологията на менторската практика, докато българският и турският анализират съществуващия опит в обучението на жени в предприемачество в двете страни и дали менторството може да се прилага там като подход в обучението. Българският обзор още включва и малко проучване, проведено сред жени предприемачки в рамките на проекта, което представя мнението на респондентките за тяхната нагласа и желание да участват в менторски програми.

 

Предговор: foreword.pdf(25.16 Kb)

 

Обзор за България:overview_CWSP.pdf(385.27 Kb)

Доклад с резултати от допитване: report_inquiry_BG.pdf (266.9 Kb)

 

Обзор за Турция:         overview_KADER.pdf(132.67 Kb)

 

Методология на менторството в Словакия:  mentoring_TCP.pdf(12.56 Kb)

 

 

 

 

 

Тази страница е разработена по проект „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”, финансиран по програма Сократ/ Грюндвиг 2 на Европейската комисия.

 

Съдържанието на публикацията е единствена отговорност на Център за изследвания и политики за жените и не отразява становища на Европейската комисия или на Националната агенция „Сократ”.

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2005 г.
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Съдържание
Дейностите по проекта включват
Обзор на практиките в обучението на жени в предприемачество
Е-форум
Посещение за обмяна на опит в „Топ център”, Братислава
Кръгла маса в София
Кръгла маси в Анкара
Още по темата:
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки
Женското лице на успеха

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА